Tevékenységi és működési adatok

2.1. Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

2.4. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használatos formanyomtatványok, közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések