Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztató koronavírussal kapcsolatos helyi döntésekről

Hozzáadva: 2020. március 14. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztató

Tisztelt Lepsényiek!

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat—és határkörét a polgármester gyakorolja.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi helyi döntésekről tájékoztatom Önöket:

1., A Lepsényi Polgármesteri Hivatal 2020. március 16-tól ügyeleti rendben látja el feladatait. Korlátozott személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, a +36/22 585-024 telefonszámon. Egyebekben az ügyintézés elektronikus felületeken illetve az onkpmh@lepseny.hu e-mail címen biztosított.

2., A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020.március 16-tól ügyeleti rendben – korlátozott személyes ügyfélfogadás mellett – látja el tevékenységét. A szolgálat folyamatosan elérhető a +36/70 335-9037 telefonszámon.

3., A Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatát önkormányzatunk változatlanul biztosítja. Kérem az ellátásra jogosultakat, hogy az előírt óvintézkedések betartásával segítség a gondozók munkáját.

4., A Lepsényi Napraforgó Óvoda 2020. március 16. napjától határozatlan ideig ügyeleti rendben látja el tevékenységét. Az intézmény csak azokat a gyermekeket fogadja, akiknek ellátásáról szülei munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak gondoskodni. Nyomatékosan felhívom a szülők figyelmét, hogy beteg gyermeket ne vigyenek az intézménybe, az ő fogadásukat az intézményvezető megtagadja.

Az óvodai hiányzás igazolt távollétnek minősül.

A fentiek további intézkedésig érvényesek, hiszen nem lehet kizárni, hogy további szigorú intézkedéseket kell bevezetni.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a veszélyhelyzetben alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos (www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket vegye igénybe. A Lepsény érintő intézkedéseket az önkormányzat honlapján (www.lepseny.hu) valamint az önkormányzat facebook oldalán teszem közzé.

Kérek mindenkit, hogy tanúsítson fegyelmezett, felelőségteljes magatartást, maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabályokat és fokozottan figyeljen embertársaira.

Lepsény, 2020.03.14.

Tisztelettel:

Salamon Béla
polgármester

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT