Legfrissebbek Lepsényről

TÁJÉKOZTATÁS A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRÓL

Hozzáadva: 2020. március 30. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Szülők!

 Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása:

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 2. és április 17. között fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntés születik és   írásban értesítik a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

  1. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:

A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartóval egyeztetett módon, a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt.

A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-ig döntést hoz és írásban értesíti az érintett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

  1. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermekeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A 2020. április 20-ára meghirdetett nyílt nap a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel elmarad.

A Lepsényi Napraforgó Óvodába jelentkezni kívánó gyermekek szüleinek jelzését 2020. április 2-tól 8.00 órától 12.00 óráig a személyes kontaktusok kerülése érdekében telefonon, de elsősorban e-mail-ban várjuk a gyermekek adatainak megadásával,

Telefonszám: 22/437-022,
E-mail: napraforgoovi.lepseny@gmail.com.
Lepsény, 2020. március 30.

 

Iglainé Kádár Orsolya
óvodavezető