Szervezeti és személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
Székhely 8132 Lepsény, Fő u. 74.
Postacím (postafiók címe, ha van) u.a.
Telefonszám +36 22 585 024
+36 22 437 002
Faxszám +36 22 585 025
Központi elektronikus levélcím onkpmh@lepseny.hu
A honlap URL-je http://lepseny.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel.: +36 22 585 024
+36 22 437 002
Fax: +36 22 585 025
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Tóth Andrea
Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 8:00-12:00 / 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 / 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

1.1.2 Szervezeti struktúra


*nagyobb méretért kattinston a képre*

1.1.3 A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Salamon Béla polgármester
polgarmester@lepseny.hu
Dobronyi Tamás alpolgármester
tamas.dobronyi@clbpackaging.hu
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel.: +36 22 585 024
+36 22 437 002
Fax.: +36 22 585 025
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága

Vezető: Méry Balázs képviselő
Email: bmery@mobilposta.hu
– az Ügyrendi Bizottság feladatkörét Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 2. függeléke tartalmazza

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Humán és Egészségügyi Bizottsága

Vezető: Tóth Zsuzsanna képviselő
Email: tothzsuzsanna@posta.hu
– a Humán és Egészségügyi Bizottság feladatkörét Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 2. függeléke tartalmazza

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

Vezető: Ádám László Zoltán képviselő
Email: adamepitesz@gmail.com
– a Pénzügyi Bizottság feladatkörét Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 2. függeléke tartalmazza

8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel.: +36 22 585 024
+36 22 437 002
Fax.: +36 22 585 025


1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége: nincs
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: nincs
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): nincs

1.3 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik  nincs
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  nincs
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  nincs
A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  nincs

1.4 Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Lepsényért Közalapítvány
(Alapító Okriat)
A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 8132 Lepsény, Fő u. 74.
A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Elnök: Harsányiné Oláh Vera
Elnökhelyettes: dr. Fazekas Nóra
Dani Sándorné
Becseics Sándor
Hencz István

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Önkormányzati Hírmondó
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadó: Lepsény Nagyközség Önkormányzata
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel.: +36 22 585 024
+36 22 437 002
Fax: +36 22 585 025
E-mail: onkpmh@lepseny.hu
Szerkesztőség: Petőfi Sándor Művelődési Ház
8132 Lepsény, Posta u. 31/A
Telefon: +36 22 585 066
Fax: +36 22 585 066
Email: muvhazlepseny@gmail.com
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  Sütő Krisztina

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetébe a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Tel.: +36 22 526 900
Fax: +36 22 526 905
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Honlap: kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Fejér Megyei Kormányhivatal
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Tel.: +36 22 526 900
Fax: +36 22 526 905
Ügyfélfogadás rendje:
H-Cs: 8-11.30 / 13-15.30
P: 8-11.30

1.7 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye  Lepsényi Napraforgó Óvoda
8132 Lepsény, Fő u. 97.

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Kincsesné Kiss Ildikó intézményvezető

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Petőfi Sándor Művelődési Ház
8132 Lepsény, Posta u. 31/A

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Sütő Krisztina megbízott intézményvezető

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Petőfi Sándor Könyvtár
8132 Lepsény, Vasút u. 11.

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Borsos György könyvtáros
http://lepsenyikonyvtar.hu/

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Lepsényi Falumúzeum
8132 Lepsény, Fő u. 74.

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Borsos György könyvtáros

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT