Római Katolikus Egyházközség

Magyarok Nagyasszonya plébánia

Cím: 8132 Lepsény, Deák F. u. 34.

Plébános: Sárbogárd – Szent László király plébánia látja el

Világi lelkipásztori munkatárs: Németh Györgyi
Világi lelkipásztori munkatárs: Szabó László
Világi lelkipásztori munkatárs: Szabó Lászlóné
Képviselőtestületi elnök: Babják Zoltán, dr.
Katekéta: Fehér Zoltán
Egyházközségi karitászvezető: Németh Györgyi
Adatvédelmi tisztviselő: Marczali Ügyvédi Iroda

A plébániához tartozik:
Mezőszentgyörgy – Szent Kereszt felmagasztalása (filia)

>> Az egyházközség Facebook oldala
>> A lepsényi egyházközséget is ellátó sárbogárdi plébánia papjai