Legfrissebbek Lepsényről

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2022. november 3. | Kategória: Pályázati információk

Pályázati Felhívás


a Lepsény, Fő utca 79. (hrsz: 88) szám alatti belterület, „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű (régi orvosi rendelő) ingatlan bérbeadására az alábbi feltételekkel:


1. Pályázat tárgya:
Lepsény, belterület Fő utca 79. hrsz: 88. „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű 2125 m2 területű ingatlan (beépített terület: 384,26 m2)

2. Megtekintés időpontja: előzetes egyeztetés alapján

3. Havi bérleti díj minimuma : 300.000 ft.

4. Bérlet időtartama: minimum 5 év

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

     • A pályázó nevét, címét és telefonszámát, jogi személy esetén csatolni kell cégkivonatot
és
aláírási címpéldányt

     • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

     • Az épület hasznosítására vonatkozó üzleti tervet

     • Megajánlott havi bérleti díjat, ami minimum 300. 000 ft.

     • Bérlet időtartamát

     • Ajánlati kötöttség időtartamát, ami minimum 60 nap


6. Benyújtás helye, módja, határideje:
A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar
nyelven kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban
2023. január 16án 10.00 óráig lehet benyújtani Lepsényi Polgármesteri Hivatal 8132 Lepsény, Fő utca 74.
A borítékra rá kell írni: Lepsény, Fő utca 79. szám alatti ingatlan bérbeadása

Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

Kiíró egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé.


7. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró által kijelölt hivatali munkatársak végzik a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a kiíró képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetéséhez pályázata benyújtásával hozzájárul.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.


8. Bontás ideje:
2023. január 16én 10.30 órakor kerül sor
a Lepsényi Polgármesteri Hivatal nagytermében.


9. Bírálati szempontok:

Havi bérleti díj összege

Bérlet időtartama

Üzleti terv megalapozottsága

Ajánlati kötöttség időtartama


10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A kiíró az ajánlatokat összességükben értékeli, az összességében legelőnyösebb ajánlatot adóval köt bérleti szerződést.
Eredményhirdetés ideje:
2023. január 31. 18.00 óra


11. Szerződéskötés ideje:
eredményhirdetést követő 15 napon belül.


12. Egyéb feltételek:


Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a jelenlegi, megtekintett állapotban adja bérbe az ingatlant. Pályázó elfogadja, hogy a bérleti díj minden évben az infláció függvényében felülvizsgálatra kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró az eljárás során Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT