Legfrissebbek Lepsényről

Hirdetmény permetezésről

Hozzáadva: 2022. május 6. | Kategória: Lakossági információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét,
hogy
2022. május 9-től 2022. május 13-ig
Lepsény területén a járdák mentén gyomirtószerrel gyommentesítést végez.

A gyomirtáshoz használt vegyszer:
G360 – Hatóanyaga glifozát.
csak zöld felületen keresztül ható totális, felszívódó gyomirtó szer, talajhatása nincs.
Felhívjuk figyelmüket a közegészségügyi előírások betartására, valamint arra, hogy a permetezett területen tartózkodni tilos.

A KEZELT TERÜLETEN LEGELTETNI, ILLETVE ONNAN SZÁRMAZÓ TAKARMÁNNYAL 14 NAPON BELÜL ETETNI TILOS!

 

Lepsény, 2022. május 6.

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Ingyenes Energetikai Tanácsadás

Hozzáadva: 2022. április 26. | Kategória: Lakossági információk

Hőszigetelés, nyílászáró csere, napelem?
Melyik felújítási terület az elsődleges?
Melyik beruházás térülhet meg legkorábban?
Mire érdemes odafigyelni a kivitelezésnél?

Ezekre és egyéb felmerülő kérdésekre is igyekeznek választ adni mérnök tanácsadóink személyre szabottan és teljesen díjmentesen a Magyar Mérnöki Kamara támogatásával!

tanacsadas@mmk.hu
+36 30/460-9623
www.mmk.hu/tanacsadas

Legyen sikeres a felújítása

Magyar Mérnöki Kamara

A fenti hirdetés plakát formában.

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat karbantartót keres

Hozzáadva: 2022. április 26. | Kategória: Önkormányzati felhívások

Feladatok: az önkormányzat székhelyén és intézményei telephelyein ingatlanok állagának megóvása, javítása, gépek, berendezések karbantartása – javítása, egyéb karbantartási feladatok ellátása.

A munkajogviszony létrejötte munkaszerződés alapján, határozatlan időre, próbaidő kikötésével jön létre.

Jelentkezési határidő: 2022. május 5.

Benyújtandó dokumentumok:

– önéletrajz
– középfokú műszaki végzettséget (pl: villanyszerelő, épület-és szerkezetlakatos, épületgépész, mezőgazdasági) igazoló dokumentumok másolata /szakmunkás bizonyítvány
– B és T kategóriás jogosítvány másolata
– erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, igénylését igazoló szelvény

Előnyt jelent:

– kisgépkezelői képesítés (elfogadhatóak: építőipari, faipari, fémipari, kertészeti)

Jelentkezés módja: postai úton, személyesen vagy e-mail-en Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Salamon Béla polgármester részére címezve az alábbi elérhetőségeken:

– 8132 Lepsény, Fő u. 74.
– polgarmester@lepseny.hu

Állással kapcsolatban érdeklődni lehet Salamon Béla polgármesternél a 06 30 259 8030-as telefonszámon.

Bérezés: megegyezés szerint

Április 29. ügyfélfogadás

Hozzáadva: 2022. április 24. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Lakosság!
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Lepsényi Polgármesteri Hivatal épületének felújítási munkálatai miatt 2022. április 29. napján (pénteken) a Lepsényi Polgámesteri Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz!
 
Köszönjük megértésüket!

Tájékoztató biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok átvételéről

Hozzáadva: 2022. április 8. | Kategória: Lakossági információk

FIGYELEM

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vertikál Zrt. által biztosított (ingatlanonként 8 db) biológiailag lebomló zsák

2022. április 13-án és 14-én 7:30-tól 14:30-ig

valamint

2022. április 19-én 15 órától 18 óráig

 

átvehető

 

a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban (8132 Lepsény, Fő utca 74.).

A jogosultság igazolására kérjük, hozzák magukkal lakcímkártyájukat. A zsákok meghatalmazással is átvehetők.

A meghatalmazás letölthető a www.lepseny.hu weboldalról, valamint átvehető a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban.

Önkormányzatunk a zsákok átadásával segíteni szeretné Lepsény lakosságát, hogy akinek szüksége van, a zöldhulladék összegyűjtéséhez a biológiailag lebomló zsákokra, itt helyben, utazás nélkül hozzájuthasson.

 

Salamon Béla
polgármester

>> Meghatalmazás nyomtatvány letöltése <<

HIRDETMÉNY

Hozzáadva: 2022. március 30. | Kategória: Lakossági információk

 Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy a 98/2021. (VI.29.) és a  144/2021. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján elkészült a Településrendezési eszközök módosítása.

A partnerségi egyeztetés Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (X.2.) számú rendelete szerint zajlik.

A módosítás előzményei:

Az M8 gyorsforgalmi út M7-M6 autópályák közötti szakaszának – mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak – útépítési engedélyezési terveit, a Beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére, mint közös ajánlattevők társaságunk az Unitef’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. valamint a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. készítette. A településrendezési eszközök módosítása a “nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás” megvalósítása miatt indokolt.

 A módosítás célja:

Az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó útfejlesztések területének beépítése Lepsény Nagyközség hatályos településrendezési eszközeibe az útépítési tervek alapján, a kisajátítás érdekében.

A módosítás hatása:

A hatályos településrendezési eszközökbe történő beillesztés által a magasabb szintű területrendezési tervekben jelölt gyorsforgalmi út fejlesztések megvalósulhatnak, a szükséges területek kisajátítása megtörténhet. Az M8 gyorsforgalmi út, a tervezett 2×2 sávos kialakítással és 20 m-es koronaszélességgel (távlatban autópályaként 26,6 m koronaszélességgel) épülhet meg, várhatóan 2036. évre történő üzembehelyezéssel.

A további tervezés, építés és üzembe helyezés után a környezetvédelmi engedélyben előírt feltételek betartása szükséges.

A véleményezési dokumentáció Lepsény honlapján tekinthető meg.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Ennek alapján a “Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket a következő elérhetőségekre várjuk:

e-mailen: onkpmh@lepseny.hu

postán: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2022. április 17.

 

Lepsény, 2022. március 30.

                                                                                                     Salamon Béla
polgármester

>> A fenti hirdetmény aláírással és pecséttel ellátva <<

 

Pályaépítési munkák

Hozzáadva: 2022. március 28. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2022. április 04-től 2022. április 08-ig

Szabadbattyán – Lepsény állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 30 [Budapest-] Székesfehérvár – Nagykanizsa [-Gyékényes] vasútvonalon a vonatok módosított menetren szerint közlekednek.

Székesfehérvár – Lepsény állomások között
vonatpótló autóbuszok közelekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az alábbi linken

>> Hirdetmény_30_Szabadbattyán-Lepsény_0404-0408 <<

(valamin az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon).

Közlemény

Hozzáadva: 2022. március 28. | Kategória: Lakossági információk

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környeethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (1) és (1a) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal közleményét az alábbi linken olvashatják:

>> KÖZLEMÉNY <<

MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLSZOLGÁLAT LEPSÉNYBEN

Hozzáadva: 2022. március 22. | Kategória: Lakossági információk

A közlemény fejléce; egy fénykép a buszról, és a kormányablak logója

 

HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST

2022. ÁPRILIS 05-én (kedd)
10:00 -14:00 óráig
Lepsény, Posta u. 31/A. Művelődési Ház
 
INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok cseréje, például
– személyi igazolvány
– útlevél
– jogosítvány
– lakcím
– diákigazolvány
 
(Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)
 
További információ: www.kormanyablak.hu

Óvodai beiratás 2022-2023

Hozzáadva: 2022. március 22. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy

 2022/2023-as nevelési év óvodai beíratására

2022. április 20 – 21-én kerül sor 800-1500 óráig
a Lepsényi Napraforgó Óvodában. /Cím: Lepsény, Fő u. 97./
Telefon: 437 – 022, e-mail: napraforgoovi.lepseny@gmail.com

Április 12-én, kedden 10 órától ismerkedésre várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket.

(Kérjük, hogy váltó cipőt hozzanak magukkal, esetlegesen egészségügyi szájmaszkot)

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A szülő felmentés iránti kérelmét tárgy év április 15-ig nyújthatja be a megyeszékhely szerinti illetékes Járási Hivatalhoz. A hivatal a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltését követő augusztus 31-ig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezési lap személyesen, előre is kérhető a Lepsényi Napraforgó Óvoda óvodatitkárától, Hartmann Krisztinától. A hosszadalmas várakozás elkerülése végett, időpont egyeztethető a 06-22-437 022-es telefonszámon. Valamint letölthető a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat honlapjáról.

Óvodai felvétel iránti kérelem 2022-2023

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti, körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Lepsényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete Lepsény nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2022. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét. Gyermeke felvételét kérheti a Szülő, abban az esetben is, ha a gyermek a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

  • A kitöltött jelentkezési lapot
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványát, TAJ kártyáját.
  • A gyermek tartós betegsége esetén orvosi igazolást.
  • A szülő érvényes személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermek 3. életévétől a tankötelezettsége megkezdéséig napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2022. május 05.) írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az értesítéshez kitöltendő űrlap elérhetősége: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap.

Azon szülők, akiknek gyermeke 2023. január 31. után tölti be 3. életévét a beíratás során jelezzék felvételi szándékukat az intézményben, és felvételükről a 2022/2023-as nevelési évben a folyamatos felvételre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvoda, Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően felvételt biztosít az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek számára is. A sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez az illetékes szakértői bizottság jelöli ki az intézményt.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírások alapján. Az óvoda vezetője a felvételi kérelemről /a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással/ a beíratás utolsó napját követő 21. napon belül írásban értesíti a szülőt. A döntéssel szemben fellebbezni a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül lehet.

 

Lepsény, 2022. február 14.

 

Iglainé Kádár Orsolya
óvodavezető

 

 

Attachments