Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021

Magyar Falu Program logójaÖnkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021

A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 című, MFP-BJA/2021 kódszámú pályázati kiírásra Lepsény Nagyközségi Önkormányzat által benyújtott „Járdaépítés Lepsényben” című projektre elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 4 999 999 Ft. A járdaszakaszok a Nádasdy utcában (Hrsz: 484.) a Pásztor és Posta utca közötti részen, a Jókai utcában (Hrsz: 801/1., 801/2.) a Petőfi S. és Dózsa Gy. utca közötti részen kerültek felújításra.

A Nádasdy utcai burkolatban felfagyások okozta repedések, a Jókai utcai járda esetében az elmozdult betonlapok miatt burkolati hézagok mutatkoztak, amelyek miatt a járdák balesetveszélyessé váltak. A tervezett helyszínrajzi kialakítások nem változtak, mind hosszúsági, mind szélességi adatok tekintetében változatlanok maradtak. A terület magasságát a meglévő csatlakozó járdaburkolatok magassága, illetve a meglévő kapubejárók magassági adatai határozták meg. A csapadékvíz elvezetés módja nem változott, a burkolatok megfelelő hossz- és keresztirányú lejtésviszonyainak megépítésével biztosítottuk, hogy a csapadékvíz megfelelően jusson el a jelenlegi vízelvezető rendszerbe.

A felújítási munkák célja a helyi közterületeken időjárástól független tartós és biztonságos járhatóság biztosítása, ingatlanok megfelelő kárveszély nélküli megközelíthetősége, kedvezőbb és fenntarthatóbb közlekedési feltételek és esztétikus közterületek biztosítása.