Lepsényi Református Egyházközség

A Lepsényi Református Egyházközség egy élni és tenni akaró gyülekezet. Több évszázados közösség, amely rendkívül színes és eseményekkel teli múltra tekinthet vissza. Isten mindig ott volt és ma is ott van a gyülekezet élén. Nem csak a dicsőséges időszakokban érezhették ezt az emberek, hanem a harcokban és a hanyatlás idején is bizonyosságot kaptak arról, hogy az Úr nem csak Teremtőjükként, hanem gondviselő és megtartó Istenként tartja meg életüket!

Egyes fennmaradt dokumentációk szerint a XVI. század második felében már éltek református emberek az akkori Lepsény területén. Vagyis ha a kezdeti időt, a nehéz indulást tekintjük a gyülekezet viszonylatában; közösségünk majd’ egyidős – kevéssel „fiatalabb” – mint a reformáció mozgalma maga. Már akkor, majdnem fél évezrede éltek itt tehát olyan elődeink, akik tudni vélték/ akik meg voltak arról győződve, hogy Kálvin, Luther, valamint a többi nagy reformátor tanai nem csupán egy svájci vagy egy németországi tudós elképzelés, hanem Isten dicsőségét és mindenhatóságát szolgáló igazság. Életre kelt, útnak indult a lepsényi gyülekezet élete.

A gyülekezet első prédikátorai között volt például Kocsi Csergő Bálint, aki a hírhedt gályarabságban töltött idő után került gyülekezetünk élére, szolgálatra. Több szempontból is jelentős volt közösségünk életében a Nagytiszteletű Úr Lepsényben töltött ideje. Saját maga vall fennmaradt iratokban az akkori nehéz, törökök által megnehezített helyzetről. Írja, hogy az akkori falu lakossága a leginkább a gyülekezet kötelékében tudott együtt lenni, összetartani és megmaradni. Azonban Kocsi Csergő Bálintnak köszönhetjük az első vegyes anyakönyvet is. Ez az egyházi irat pedig nem csupán Lepsényben, hanem Dunántúlon is egyedülálló; ma Pápán a Tudományos Gyűjtemények kincsei között őrzik.

A XVII század végén már oly’ erős gyülekezet élt itt, hogy a megörökölt római katolikus templom helyébe felépítették az első templomukat is minden külső segítség nélkül. Nagy jelentőségű volt ez az eredmény; több évszázadig – mondatjuk így – a XIX. század közepéig tartottak itt Istentiszteleteket.

Az addig eltelt 500 év megpróbálta a gyülekezet életét, de soha nem törte meg hitét; nem fordította el az embereket Istentől. Még a legnehezebb külső szorongattatások idején sem, amit például a rekatolizáció évei jelentettek. Akkor és azóta több időszak lehetett volna olyan, ami egészen egyszerűen kedvét és hitét szegi ennek a gyülekezetnek is, de az Úr megtartotta és megtartja választott népe tagjait ma is. A Lepsényi Református Egyházközség – az előző évtizedekhez képest – már nem nagy gyülekezet. Élő közösség, de erősen megfogyatkozott létszámú. A ma még élő, de már idős gyülekezeti tagok elmondása szerint valamikor – néhány tíz éve is – a faluban egész utcák /például a templom utcája a Fő utca is/ református vallású családokkal volt tele. Ma már a vegyes házasságok, elköltözések miatt is ez a jelleg megváltozott.

A népszámlálási adatok szerint majd’ 800 református él Lepsényben, a gyülekezeti nyilvántartás közülük nem mindenkiről tudott eddig, körülbelül 600 tagot tartunk nyilván. Rendszeres egyházfenntartói járulékot fizetőnk létszáma 170 fő, de többen állak mellettünk kisebb összegű, ún. „pártolói támogatással” is.

Az utóbbi években kezdett erősödni a gyülekezeti alkalmakon résztvevők létszáma, s a hittan oktatásban résztvevő gyerekek is évről – évre többen vannak.

 A gyülekezet nyitott kapukkal és szeretettel vár mindenkit a rendszeres alkalmain és egyéb rendezvényein is: minden tavasszal és ősszel jótékonysági alkalmak a művelődési házban, orgona és ének koncertek a templomban, adventi alkalmak decemberben, ökumenikus Istentiszteletek, nyári tábor és családi napok.

Lelkészi Hivatal elérhetősége:
Makra Zsolt segédlelkész
Cím: 8132 Lepsény, Fő u. 95.
Telefon: (30) 894 4057
Email: lepsenyref@gmail.com
Honlap: http://www.refdunantul.hu/lap/lepseny