Lepsényi Napraforgó Óvoda és Mini bölcsőde

Intézményünk története:

Az óvodai nevelés idényjelleggel már az 1920-as években működött a településen.

1948 július 1-től indult a folyamatos óvodai ellátás egy csoporttal, a Nádasdy kúriában.

1981 januárjától működik az óvoda a jelenlegi épületében.

Intézményünk története során több szervezeti és építészeti átalakításon esett át.

1996-ig négy csoporttal üzemeltünk, majd a férőhely-igényekhez igazodva, belső átépítéssel egy ötödik csoport is kialakításra került.

2014-ben jelentős épület felújítás történt, és megnyitottuk hatodik csoportunkat is.

2022 szeptemberétől óvodánk mini bölcsődével bővült, mely külön telephelyen (Nádasdy u. 7.) kezdte meg működését. A Mini Bölcsőde modern, korszerű épületben várja a gyermekeket 20 hetes kortól, 3 éves korig.

Óvodai férőhelyek száma: 145 fő

Bölcsődei férőhelyek száma: 8 fő

Pedagógiai tevékenységünk:

Óvodánkban Tevékenységközpontú és Kompetencia Alapú Pedagógiai Programmal dolgozunk.

Sok szeretettel, barátságos, biztonságos légkörben, differenciáltan, az egyéni testi-lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelő-fejlesztő munkánkat. Mindennapjainkat igyekszünk változatos élmények biztosításával megszervezni. Ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük néphagyományaink szépségeivel.

Kiemelt feladataink:

 • a környezeti nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása,
 • a családok segítése, közös gondolkodás és együttműködés a szülőkkel,
 • egészséges életmód és szokásrendszer alakítása
 • szocializáció, erkölcsi nevelés,
 • anyanyelvi nevelés, kommunikáció.
 • néphagyományőrzés,
 • gyermekvédelem.

Hangsúlyos szerepet kap a kompetencia alapú fejlesztés, mely lehetőséget biztosít:

 • a képességfajták képességszintek szerinti fejlesztésére,
 • a gyermekek neveltségi szintjét és fejlettségét figyelembe vevő differenciált fejlesztésre,
 • az óvoda-iskola átmenet, a befogadó pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs fejlesztésére,
 • saját kompetens személyiséggé válás folyamatának a megsegítéséhez,
 • az egész életen át tartó tanulás megalapozásához.

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel, párhuzamos tevékenységek biztosításával készíti fel a gyerekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Óvodai közösségünket a sokoldalúság, a kompetens működés, kezdeményezőkészség jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

Intézményvezető: Szabó Szilvia

Elérhetőségek:

Cím: 8132 Lepsény, Fő u. 97.

Tel: (+36 22) 437-022

E-mail: napraforgoovi.lepseny@gmail.com