Lepsényi Egészségház

Széchenyi 2020 Európai Regionális Fejlesztési Alap infoblokk

 

 

 

 

 

 

 

TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00004
Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

A kedvezményezett neve: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat
A projekt címe: Lepsényi Egészségház
A szerződött támogatás összege: 100 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2020.06.30
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00004

 

A projekt bemutatása:

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívása keretében sikeresen pályázott még 2017-ban, melyhez 100,00 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.

A projekt célja Lepsény Nagyközségben az egészségügyi alapellátásnak helyt adó, bővítésre alkalmatlan épület helyett egy új egészségház építése, amely magába foglalja a jelenleg hiányzó preventív funkciók betöltését szolgáló helyiségeket is.

A pályázati kiírás önállóan támogatható tevékenységeként egy többfunkciós egészségház jött létre, amely magába foglal 2 háziorvosi rendelőt, 1 fogorvosi rendelőt, 1 védőnői szolgálatot, 1 multifunkciós helyiséget, tehát a teljes körű egészségügyi alapellátás egy épületben elérhető. A fejlesztés szükségességéről és a fejlesztési igényekről az illetékes szakhatóságokkal és az egészségügyi alapellátókkal előzetesen egyeztettünk. A fejlesztéssel érintett praxisok betöltöttek.

A pályázati kiírás önállóan nem támogatható tevékenységei közül a projekt keretében eszközbeszerzésként beszerzésre került 1 db fogászati röntgen, amely lehetővé teszi, hogy ezt a szolgáltatást helyben vehessék igénybe a fogorvosi ellátásra szorulók; 1 db hordozható defibrillátor a sürgősségi ellátás eszközállományának javításához, továbbá a várótermi bútorzat, és 3 db tablet a háziorvosi és védőnői körzetekbe, a helyszíni dokumentálás egyszerűbbé tételére. A gépjárműbeszerzés keretében 1 db segédmotoros kerékpárt vásároltunk az otthoni ellátás elérhetőségének javítása érdekében. További önállóan nem támogatható tevékenységként korszerűsítettük a 2. számú háziorvosi körzethez tartozó szolgálati lakás fűtését egy darab kondenzációs gázkazán beszerelésével.

A fejlesztés tervezése és megvalósítása során a pályázó megfelelt a pályázati kiírás 3.2 pontjában foglalt feltételeknek. A projekt illeszkedik a Semmelweis Tervhez, 4 alapellátási funkció került fejlesztésre. A felhívásban szereplő célokat teljesíti, mivel korszerű egészségügyi alapellátás létrehozását tűzte ki célul. A beruházás fejlesztendő járásban valósult meg. A fejlesztéssel érintett szolgáltatások érvényes működési engedéllyel rendelkeznek. A projekt a kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl a preventív szolgáltatásokat is fejleszti. A fejlesztés illeszkedik a Fejér megyei Területfejlesztési Programban rögzített célokhoz és intézkedésekhez. A fejlesztés elősegíti a fejlesztendő praxisokban dolgozók megtartását.

A beruházás során az üzemeltetési, költséghatékonysági szempontok kiemelt helyet foglaltak el. A fejlesztés eredményeként létrejött 399,56 nettó m2 nagyságú épület 15 %-kal kevesebb energiát használ el, mint a régi 250 m2 alapterületen zajló ellátás. A hőszigeteléssel, megfelelő tájolással, árnyékolás- és szellőztetési technikával, napelemek alkalmazásával megépült egészségház energia-hatékony működést biztosít, továbbá közvetíti az energiatudatos magatartást a lakosság felé. Az új egészségház teljes körűen akadálymentesített, korszerű informatikai hálózattal rendelkezik. Az épület riasztóval és kamerarendszerrel felszerelt. Az előírásoknak megfelelő számú parkolóval és kerékpártárolóval rendelkezik. Környezetének parkosítása elkészült.

Az Önkormányzat a beruházást közel 150 millió Ft önrésszel támogatta.

 

 

***

 

 

 

Széchenyi 2020 - Európai Strukturális és Beruházási Alapok infóblokk

 

 

 

 

 

 

Lepsény 17|06|02.
LEPSÉNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYERTES PÁLYÁZATRÓL

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00004 azonosítószámmal nyilvántartott „Lepsényi Egészgéház” című támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 100 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Salamon Béla Polgármester Úr a támogatási szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási előleg folyósítása folyamatban van, a projekt megvalósítását megkezdtük.

A megvalósítás első lépéseként a Képviselő-testület meghívásos pályázati eljárásban kiválasztotta az egészségház tervezőjét. A pályázatot Vékony Péter vezette Nirmana Építésziroda Kft. nyerte el. A tervezői munka megkezdődött, az engedélyes és kiviteli tervek elkészültének határideje 2017. december 31. A tervezési folyamatba mind a településen működő egészségügyi szolgáltatókat, mind a lakosságot be kívánjuk vonni annak érdekében, hogy ez az egészségház olyan legyen, amire Lepsény lakosságának szüksége van.

A projekt összefoglalója:
A projekt célja a jelenleg Lepsény Nagyközségben az egészségügyi alapellátásnak helyt adó, bővítésre alkalmatlan épület helyett egy új egészségház építése, amely magába foglalja a jelenleg hiányzó preventív funkciók betöltését szolgáló helyiségeket. A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységként egy 399,56 m2 nagyságú, korszerű fűtéssel, hőszigeteléssel ellátott többfunkciós egészségház jön létre, amely magába foglal 2 háziorvosi rendelőt, 1 fogorvosi rendelőt, 1 védőnői szolgálatot, 1 multifunkciós helyiséget és 1 iskola-egészségügyi rendelőt, tehát a teljes körű egészségügyi alapellátás egy teljes körűen akadálymentesített épületben lesz elérhető. A fejlesztési igényekről az illetékes szakhatósággal és az egészségügyi alapellátókkal előzetesen egyeztettünk. A pályázati kiírás önállóan nem támogatható tevékenységei közül a projekt keretében beszerzésre kerül 1 db fogászat röntgen, amely lehetővé teszi, hogy ezt a szolgáltatást helyben vehessék igénybe a fogorvosi ellátásra szorulók; 1 db hordozható defibrillátor a sürgősségi ellátás eszközállományának javításához, továbbá a várótermi bútorzat és 3 db tablet a háziorvosi és védőnői körzetekbe, a helyszíni dokumentálás egyszerűbbé tételére. A gépjárműbeszerzés keretében 1 db segédmotoros kerékpárt vásárolunk az otthoni ellátás elérhetőségének javítása érdekében. További önállóan nem támogatható tevékenységként korszerűsítjük a 2. számú háziorvosi körzethez tartó szolgálati lakás fűtését egy darab kondenzációs gázkazán beszerelésével.

A projekt várható befejezése: 2019. május 31.

Lepsény, 2017. június 2.

Salamon Béla
polgármester

A sajtótájékoztató beszkennelve, aláírással és pecséttel ellátva.

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT