Lepsényi Napraforgó Óvoda

Az óvodai nevelés idényjelleggel már az 1920-as években működött településen. 1948.július 1-től indult a folyamatos óvodai ellátás egy csoporttal, a Nádasdy kúriában.

A jelenlegi épületben 1981 januárjától működik az óvoda. 1996-ig négy csoporttal üzemeltünk, majd a férőhely-igényekhez igazodva, belső átépítéssel egy ötödik csoport is kialakításra került, Férőhelyeink számát 125-re növeltük.

Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba max. 20 gyermek vehető fel, akikből 5 második életévét betöltött bölcsődés és 15 harmadik életévét betöltött óvodás gyermek lehet.

A hatodik csoport indulásával 145-re emelkedett férőhelyünk száma.

Óvodánkban tevékenységközpontú és kompetencia alapú Pedagógiai Programmal dolgozunk.

Óvodánkban sok szeretettel, barátságos, biztonságos légkörben, differenciáltan, az egyéni testi-lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelő-fejlesztő munkánkat. Mindennapjainkat igyekszünk változatos élmények biztosításával megszervezni. Ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük néphagyományaink szépségeivel.

Kiemelt feladataink:

 • a környezeti nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása,
 • a családok segítése, közös gondolkodás és együttműködés a szülőkkel,
 • egészséges életmód és szokásrendszer alakítása
 • szocializáció, erkölcsi nevelés,
 • anyanyelvi nevelés, kommunikáció.
 • néphagyományőrzés,
 • gyermekvédelem,

Hangsúlyos szerepet kap a kompetencia alapú fejlesztés, mely lehetőséget biztosít:

 • a képességfajták képességszintek szerinti fejlesztésére;
 • a gyermekek neveltségi szintjét és fejlettségét figyelembevevő differenciált fejlesztésre;
 • az óvoda-iskola átmenet, a befogadó pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére;
 • saját kompetens személyiséggé válás folyamatának a megsegítéséhez.
 • az egész életen át tartó tanulás megalapozásához.

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel, párhuzamos tevékenységek biztosításával készíti fel a gyerekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Óvodai közösségünket a sokoldalúság, a kompetens működés, kezdeményezőkészség jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

Intézményvezető: Iglainé Kádár Orsolya

Elérhetőségek:

Cím: 8132 Lepsény, Fő u. 97.

Tel: 22/437-022

E-mail: napraforgoovi@lepseny.hu

DOKUMENTUMOK

Zárszámadások, költségvetési rendeletek

Dokumentumok letöltése

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT