Legfrissebbek Lepsényről

Lakossági tájékoztató

Hozzáadva: 2017. február 17. | Kategória: Lakossági információk

Ügyféli panaszbejelentésre az alábbi tájékoztatást tesszük közzé:

Lepsény Nagyközség Önkormányzata a Vasút utcai közlekedés biztonságosabbá tétele, valamint a gyalogos útvonalak járhatóvá tétele érdekében megkezdte a szükséges munkálatokat, az úttest és a járda közötti fák kivágását. Önkormányzatunk jól átgondolta ezt a döntést, melynek meghozatalánál a Vasút utcában lakók és a Vasút utcai járdát használók biztonságát, valamint a fák gyökérzete által okozott károk megelőzését tartotta szem előtt.

A fakivágás szakmai indokai:

A vasút utcai árokrendezéshez és új járda építéséhez szükséges munkafolyamat.
Takarékszövetkezet és Posta utca közötti japánakácok elöregedtek.
Cinca melletti szomorúfűzek korhadtak, folyamatosan töredezik az águk, egy alkalommal a letört fűzág a gyalogos hidat is megrongálta, a fűzfák fiatalítása csak nagymértékű csonkolással lehetséges.
A Posta utca és Mezőmag vállalat közötti szakasz csörgőfái űrszelvénybe lógnak, a  telefonvezeték a lombkoronában van, így a vezetékek szakadását okozhatja.
A fák melletti lakóingatlanok tetőfedését és tetőszerkezetét veszélyezteti a letörő ág és őszi lombhullás.
A Mezőmag vállalat előtti kettő db platán a buszmegállót és vasúti átkelő előjelző tábláját kitakarja.
Az árkot és járdát a gyökerek fellazították, a járda balesetveszélyesen használható, a gyökérzet a fák alatt húzódó ivóvízvezeték törését okozhatják (a tűzcsap elhelyezkedése jól mutatja a vízvezeték nyomvonalát).
Az új járda megépítésekor a támasztógyökerek átvágása szükségessé válik, ami a fákat féloldalassá és dőlésveszélyessé teszi.
A beruházás zárásaként a tereprendezést követően a kivágott fák helyére megfelelő fajú fák telepítése fog történni.
Kisebb növésű lombkorona és gyökérzet, ami elengedhetetlen a helyi adottságok (közút és telekhatárok közötti távolság, közművezetékek, telefonvezeték elhelyezkedése) függvényében.

Tisztában vagyunk vele, hogy a településképet ez a döntés jelentősen megváltoztatja. Képviselő-testületünk szívügyének tekinti a települési összkép javítását, különös tekintettel a Vasút utcára. Az elmúlt időszakban több száz fát telepítettünk, ezt folytatni is fogjuk. A jelenleg kivágott fák helyére is újak kerülnek, a munkálatok végeztével egy egységes, fás utcakép kerül kialakításra.

Kérjük szíves megértésüket és támogatásukat!

Tisztelettel: Dobronyi Tamás alpolgármester