Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében

Európai szociális alap logó

A kedvezményezett neve: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

A projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében

Támogatás teljes összege: 250.000.000, – Ft

Támogatási összeg Lepsény Nagyközségi Önkormányzat részére: 17.632.250, – Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja Enying és a környékén lévő további öt településen (Mezőszentgyörgy, Lepsény, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A program hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal.

Fontos elem a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítése.

A projekt tervezett befejezési dátuma:          2020.05.31.

A projektazonosító száma:                            EFOP-3.9.2-16-2017-00001

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT