Legfrissebbek Lepsényről

HIRDETMÉNY

Hozzáadva: 2022. március 30. | Kategória: Lakossági információk

 Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy a 98/2021. (VI.29.) és a  144/2021. (VII.27.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján elkészült a Településrendezési eszközök módosítása.

A partnerségi egyeztetés Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (X.2.) számú rendelete szerint zajlik.

A módosítás előzményei:

Az M8 gyorsforgalmi út M7-M6 autópályák közötti szakaszának – mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak – útépítési engedélyezési terveit, a Beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére, mint közös ajánlattevők társaságunk az Unitef’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. valamint a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. készítette. A településrendezési eszközök módosítása a “nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás” megvalósítása miatt indokolt.

 A módosítás célja:

Az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó útfejlesztések területének beépítése Lepsény Nagyközség hatályos településrendezési eszközeibe az útépítési tervek alapján, a kisajátítás érdekében.

A módosítás hatása:

A hatályos településrendezési eszközökbe történő beillesztés által a magasabb szintű területrendezési tervekben jelölt gyorsforgalmi út fejlesztések megvalósulhatnak, a szükséges területek kisajátítása megtörténhet. Az M8 gyorsforgalmi út, a tervezett 2×2 sávos kialakítással és 20 m-es koronaszélességgel (távlatban autópályaként 26,6 m koronaszélességgel) épülhet meg, várhatóan 2036. évre történő üzembehelyezéssel.

A további tervezés, építés és üzembe helyezés után a környezetvédelmi engedélyben előírt feltételek betartása szükséges.

A véleményezési dokumentáció Lepsény honlapján tekinthető meg.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Ennek alapján a “Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket a következő elérhetőségekre várjuk:

e-mailen: onkpmh@lepseny.hu

postán: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2022. április 17.

 

Lepsény, 2022. március 30.

                                                                                                     Salamon Béla
polgármester

>> A fenti hirdetmény aláírással és pecséttel ellátva <<