Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lepsény nagyközség egyetlen iskolája. Községünkben két felekezeti iskola működött 1945-ig, egy nagyobb létszámú református és egy kisebb tanulólétszámú katolikus intézmény.

Az államosítás után ezek 8 osztályos általános iskolává alakultak át. Éveken keresztül három-négyszáz tanuló oktatását, nevelését végezték az itt dolgozó pedagógusok a község elszórtan található épületeiben, ami megnehezítette a munkájukat.

1970-ben egy hat tantermes iskolaépület átadásával egy helyre került az iskola, kiváltva a régi és elavult felszereltségű tantermeket. A gyorsan növekvő gyermeklétszám végett 1988-ban egy újabb, szintén hat tanteremmel, 1994-ben pedig további 4 tanteremmel és egy tornateremmel bővült az intézmény. Jelenleg 24 pedagógussal egy helyen, korszerű és esztétikus környezetben, vidám hangulatban zajlik mintegy 240 gyermek nevelése és oktatása az iskola 8 osztályában.

Az alapító okiratnak megfelelően a pedagógusok feladata a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, ami 14 osztályban történik, melyek közül 4 iskolaotthonos, valamint 1 napközis csoport és tanulószoba is működik. Az általános iskola alapfokú művészeti oktatást biztosít a tanulóknak furulya, szintetizátor és színjáték tanszakon.
2008-tól kezdődően több sikeres pályázat segítségével újult meg az iskola eszközparkja, különös tekintettel az informatikai eszközök, digitális tananyagok beszerzésére. De más szemléltetőeszközök is megjelentek az oktatásban, mint ahogy a módszertani változások is folyamatosan megvalósulnak. A tantestület folyamatosan részt vesz különböző tanfolyamokon, képzéseken, hogy a tanulók oktatása-nevelése ne szenvedhessen csorbát földrajzi helyzetünkből adódóan. Ugyancsak pályázati úton nyert pénzből szépült meg az iskola udvara, és létesült az európai normáknak is megfelelő játszótér is.

Az intézmény színvonalas oktatás keretében megfelelő tudásalappal látja el a társadalom ifjú tagjait.

Intézményvezető: Némethné Szabó Csilla

Elérhetőségek:

Cím: 8132 Lepsény, Vasút u. 19.

Tel / Fax:

Központ: 06 22/585-017

06 22/585-019

Igazgató: 06 22/437-054

E-mail: fialtisk@feketei-lepseny.sulinet.hu

Honlap: www.feketei-lepseny.sulinet.hu