Legfrissebbek Lepsényről

Önkormányzati álláslehetőségek

Hozzáadva: 2019. március 5. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a következő beosztások ellátására:

Közterület-felügyelői pályázat
Mezőőri pályázat*módosított*
Művelődési ház vezetői pályázat
Óvodavezetői pályázat

Tájékoztatás ZP-1-2017 Zártkerti Program eredményeiről

Hozzáadva: 2018. november 26. | Kategória: Pályázati információk

„Lepsény Szőlőhegy Fejlesztése” című projekt keretében három részből álló fejlesztés valósult meg: a meghatározott szakaszokon kőstabilizációs profilozó útfelújítás, vadvédelmi kerítés kiépítése 1560 hrsz körül és gyümölcsös telepítése a bekerített önkormányzati termőterületen. A projekt során szoros együttműködésben dolgoztak a kivitelezők, a szociális szövetkezet munkavállalói, közfoglalkoztatottak, valamint a vadásztársaság a minőségi eredmény elérése érdekében.

A projektben elsőként az útfelújításra került sor, melynek munkálatait a Lepsényi Szociális Szövetkezet végezte el alvállalkozóval (Green Builder Zrt) együtt dolgozva. Az úthoz való építőanyagot részben betontörmelék aprításból szereztük be, melyhez az alapot az önkormányzat által elbontott régi járdákból származó törmelék adta. Tekintettel arra, hogy az útpálya megfelelő stabilitásához és tömörségéhez eltérő szemcseszerkezetű frakció is szükséges volt, az építkezéshez az önkormányzat saját költségén zúzottkövet szerzett be. A munkák 2018. szeptember 7-én kezdődtek a munkaterület átadásával. A fejlesztés 87 ingatlan jobb megközelíthetőségét teszi lehetővé az 1300 fm hosszan felújításra került 1272 hrsz és 1273 hrsz zártkerti utak mentén. (Az időközi felmérések alapján a pályázatban megjelölt eredeti 1054 fm útszakasznál hosszabb szakasz – 1300 fm – felújítása vált szükségessé). Az útfelújítás teljesítése 2019. március 31. helyett már 2018. október 18-án befejeződött a műszaki átadás-átvétellel. A felújítási munkák 3-6 fő napi foglalkoztatásával valósultak meg.

A beruházások kiemelt célja a hagyományos zártkerti gyümölcsösök népszerűsítése, azok településképben való megfeleltetése és védelme. Ezzel összhangban az önkormányzat 1560 hrsz telkén került kialakításra önkormányzati gyümölcsös. A gyümölcsös telepítését 1 millió forint értékben Gera Tamás helyi vállalkozó végezte el, szerződés szerint. Az előkészítési munkálatok után 2018 novemberében sor kerül a 2 éves alma és körtefák telepítésére. Vállalkozó a sikeresség érdekében vállalta az ellenőrzéseket, eredési garanciát és elhalt fák pótlását is 2019. év novemberéig. Az összeválogatott fajták sokasága biztosítja, hogy folyamatosan legyen gyümölcsérés, így folyamatos ellátás a falu intézményeiben, valamint a formai, színbéli és ízbéli sokszínűség is biztosított legyen. Ez a projekt-elem nagyban járul majd hozzá az iskolások, óvodások egészséges táplálkozásához, valamint ismeretterjesztő programokon keresztül a környezetszerető, egészséges életmódot követő szemlélet kialakításához. A gyümölcsös telepítése, 363 db alma- és körtefa kihelyezésével, 6793 m2 – en 2018. november 30-ával ér véget. (Ebből pályázati forrásból 340 db fa telepítése valósul meg, míg a vállalkozó támogatásként adományozott 23 db fát az önkormányzatnak.)

A másik projekt-elem a gyümölcsös védelme érdekében valósult meg. Vadkerítés kiépítését végezték el a Lepsényi Szociális Szövetkezet munkatársai 366 m hosszban, amely meggátolja, hogy a telepített fákat a vadon élő állatok lelegeljék. A minőségi és környezetbarát kerítés alapanyagát az önkormányzat rendelte meg. A vadkerítés kialakításának szakszerűsége érdekében együttműködési megállapodás született a vadásztársasággal, akik készségesen segítettek a munka megtervezésében. A kerítés kivitelezési munkálatai 2019. március 31 határidő helyett már 2018.november 27-én elkészülnek.

Sikeres pályázati részvétel

Hozzáadva: 2018. november 16. | Kategória: Pályázati információk

Közösségi felmérés

Hozzáadva: 2018. június 5. | Kategória: Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Tisztelt Lakosaink!

A TOP-5.3.1 “A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat keretében online kutatást végzünk. A kérdőív célja, hogy Fejér megye településeinek közösségi életét, aktivitását feltérképezzük. Kérjük, ossza meg velünk véleményét, és töltse ki a kérdőívet Lepsényre vonatkozóan!

(A kérdőívet lehetőleg 18 év feletti helyi lakosok töltsék ki, a kitöltés kb. 5-10 percet vesz igénybe és anonim.)

>> A kérdőív kitöltéséhez kattintson ide <<

Köszönjük együttműködését!

Jelentkezési felhívás civil szervezetek részére

Hozzáadva: 2018. május 4. | Kategória: Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2017. október 25. | Kategória: Pályázati információk

A Miniszterelnökség pályázati felhívása

Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

 

A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2018. évi Területi Közigazgatási Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok 12 hónapos szakmai gyakorlaton vesznek részt, heti 40 órás munkarendben, melyet Magyarországon, egy fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) töltenek el. A gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a TKÖ Program teljes időtartamában mentorok segítik.

A TKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik az állami tisztviselői karrier megkezdésére.

A TKÖ Program várható időtartama: 2018. február 1. – 2019. január 31.

Pályázati feltételek:

  • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;
  • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság;
  • felsőfokú iskolai végzettség1 (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
  • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn;
  • az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a területi közigazgatásban történő munkavégzést.

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:

  • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
  • Az ösztöndíjas jogviszonyt az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 3. § (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TKÖ Korm. rendelet) szabályozza.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a tizenkét hónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően, valamint a TKÖ Korm. rendelet 15. §-ában és 16. §-ában nevesített feltételek fennállása esetén állami tisztviselői kinevezésre az Áttv. 5. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: havi 130 000 Ft adómentes jövedelem, 12 hónapon keresztül.

Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést nem téríti meg az ösztöndíjas részére.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni elektronikus formában, a www.osztondijprogram.kormany.hu oldalon meghatározott módon, az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

  • magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, .pdf; az ajánlott minta az oldalról letölthető);
  • végzettséget igazoló okirat másolata.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2017. október 1. – 2017. október 31.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. október 31. (kedd) 24 óra.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján formai szűrésen megfelelt pályázók komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első fordulójának részét képezi egy online kompetencia teszt, valamint egy online feladatsor, mely a jelentkezők TKÖ Programmal kapcsolatos gyakorlati tájékozottságát méri. Az első forduló, melyben minden formailag helyes pályázatot benyújtó pályázó részt vehet, várhatóan 2017. november 2–3. között kerül lebonyolításra. Az első fordulóban megfelelt jelentkezőt az általa első helyen megjelölt kormányhivatal – várhatóan 2017. november 13. és december 7. között – meghallgatja. A kormányhivatal a felvételre javasolt ösztöndíjasok személyét illetően javaslatot tesz a Miniszterelnökség részére, mely szükség esetén harmadik körös meghallgatást is lefolytathat.

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, amely alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll 111 126 600 Ft-ig.

A programba felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2018. január 25.

Kapcsolat és további információ:

Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály

Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:

www.osztondijprogram.kormany.hu

 

Üdvözlettel:

Szakonyi Balázs
kommunikációs referens
Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: (+36) 22/526-916
Mobil: (+36) 20/539-2237
E-mail: szakonyi.balazs@fejer.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A Fejér Megyei Kormányhivatal kommunikációs szakembere a szervezet álláspontját közvetíti. Kérjük, hivatkozásaikban a szervezetre szíveskedjenek utalni.

Munkalehetőség a Lepsényi Napraforgó Óvodánál

Hozzáadva: 2017. július 4. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

A Lepsényi Napraforgó Óvoda
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

konyhai kisegítő

valamint

pedagógiai asszisztens

munkakörök betöltésére.

>>Bővebb információért a konyhai kisegítő munkakörről kattintson ide.<<

>> Bővebb információért a pedagógiai asszisztens munkakörről kattintson ide.<<

Lepsényi Szociális Szövetkezet álláslehetőség

Hozzáadva: 2017. június 7. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Lepsényi Szociális Szövetkezet
szövetkezeti munkatársat keres

>>További információért kattintson ide<<

Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára!

Hozzáadva: 2015. október 5. | Kategória: Pályázati információk

Értesítjük a tisztelt polgárokat, hogy kiírásra került a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázata.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2015. november 9.

 

Részletes információ:

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat-A típus

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat-B típus