Legfrissebbek Lepsényről

Pályázati kiírás

Hozzáadva: 2023. március 30. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Pályázati kiírás

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére

A teljes pályázati kiírás az alábbi linken megtekinthető

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2023. március 30. | Kategória: Pályázati információk

 

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2023. március 1. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Ez a pályázati kiírás 2023.március 20.-án lejárt, az új pályázati kiírás ezen linken tekinthető meg

 

Pályázati felhívás

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére

a teljes pályázati kiírás az alábbi linken tekinthető meg

 

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2023. február 7. | Kategória: Pályázati információk

Ez a pályázati kiírás 2023. március 20.-án lejárt, az új pályázati kiírás ezen a linken tekinthető meg

 

 

Pályázati Felhívás

a Lepsény, Fő utca 79. (hrsz: 88) szám alatti belterület, „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű (régi orvosi rendelő) ingatlan bérbeadására.

A teljes pályázat az alábbi linken tekinthető meg

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2022. november 3. | Kategória: Pályázati információk

Pályázati Felhívás


a Lepsény, Fő utca 79. (hrsz: 88) szám alatti belterület, „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű (régi orvosi rendelő) ingatlan bérbeadására az alábbi feltételekkel:


1. Pályázat tárgya:
Lepsény, belterület Fő utca 79. hrsz: 88. „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű 2125 m2 területű ingatlan (beépített terület: 384,26 m2)

2. Megtekintés időpontja: előzetes egyeztetés alapján

3. Havi bérleti díj minimuma : 300.000 ft.

4. Bérlet időtartama: minimum 5 év

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

     • A pályázó nevét, címét és telefonszámát, jogi személy esetén csatolni kell cégkivonatot
és
aláírási címpéldányt

     • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

     • Az épület hasznosítására vonatkozó üzleti tervet

     • Megajánlott havi bérleti díjat, ami minimum 300. 000 ft.

     • Bérlet időtartamát

     • Ajánlati kötöttség időtartamát, ami minimum 60 nap


6. Benyújtás helye, módja, határideje:
A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar
nyelven kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban
2023. január 16án 10.00 óráig lehet benyújtani Lepsényi Polgármesteri Hivatal 8132 Lepsény, Fő utca 74.
A borítékra rá kell írni: Lepsény, Fő utca 79. szám alatti ingatlan bérbeadása

Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

Kiíró egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé.


7. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró által kijelölt hivatali munkatársak végzik a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a kiíró képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetéséhez pályázata benyújtásával hozzájárul.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.


8. Bontás ideje:
2023. január 16én 10.30 órakor kerül sor
a Lepsényi Polgármesteri Hivatal nagytermében.


9. Bírálati szempontok:

Havi bérleti díj összege

Bérlet időtartama

Üzleti terv megalapozottsága

Ajánlati kötöttség időtartama


10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A kiíró az ajánlatokat összességükben értékeli, az összességében legelőnyösebb ajánlatot adóval köt bérleti szerződést.
Eredményhirdetés ideje:
2023. január 31. 18.00 óra


11. Szerződéskötés ideje:
eredményhirdetést követő 15 napon belül.


12. Egyéb feltételek:


Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a jelenlegi, megtekintett állapotban adja bérbe az ingatlant. Pályázó elfogadja, hogy a bérleti díj minden évben az infláció függvényében felülvizsgálatra kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró az eljárás során Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.

TÁJÉKOZTATÁS

Hozzáadva: 2022. október 21. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Magyar Falu Program fejléc

Lepsény nagyközség az elmúlt években folyamatosan fejlődik, a település vezetői kiemelten kezelik azokat a beruházásokat, amik a lakosság komfortérzetét növelik, amiktől elmondható lesz, hogy jó itt élni. Az Egészségház megépítésével megfelelő körülmények között biztosítjuk az egészségügyi alapellátást minden korosztálynak, a Bölcsőde új épületének átadásával egy új, minőségi szolgáltatást nyújtunk a kisgyermekes családoknak, mindkettő fontos lépés volt a település életében. A Magyar Falu Programban nyújtott pályázatok kisebb lépésekkel segítik a célok megvalósítását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. Ennek egyik szegmense a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílt utak felújítására pályázni, így az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 program keretében igénybe vett 30 988 788 Ft vissza nem térítendő támogatásból felújításra került a Fő utca valamint a Rákóczi utca egy része. A kivitelezés befejeztével 2022. október 06-án a beruházás ünnepélyes átadására került sor.

Lepsény, Fő utca

Kép a leaszfaltozott utcaszakaszról

Lepsény, Rákóczi utca

Kép a leaszfaltozott utcaszakaszról

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Hozzáadva: 2022. október 13. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Bursa Hungarica Logo

Lepsény Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

“A” típusú pályázati kiírás

“A” típusú pályázati űrlap

“B” típusú pályázati kiírás

“B” típusú pályázati űrlap

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2022. július 21. | Kategória: Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Pályázati Felhívás a Lepsény, Fő utca 79. (hrsz: 88) szám alatti belterület, „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű (régi orvosi rendelő) ingatlan bérbeadására az alábbi feltételekkel:

1 Pályázat tárgya: Lepsény, belterület Fő utca 79. hrsz: 88 „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű 2125 m2 területű ingatlan (beépített terület: 384,26 m2)

2. Megtekintés időpontja: előzetes egyeztetés alapján

3. Havi bérleti díj minimuma: 400.000 Ft.

4. Bérlet időtartama: minimum 5 év

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

– A pályázó nevét, címét és telefonszámát, jogi személy esetén csatolni kell cégkivonatot és aláírási címpéldányt
– Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
– Az épület hasznosítására vonatkozó üzleti tervet
– Megajánlott havi bérleti díjat, ami minimum 400.000 Ft.
– Bérlet időtartamát
– Ajánlati kötöttség időtartamát, ami minimum 60 nap

6. Benyújtás helye, módja, határideje: A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban

2022. szeptember 30-án 10.00 óráig lehet benyújtani

Lepsényi Polgármesteri Hivatal 8132 Lepsény, Fő utca 74.

A borítékra rá kell írni: Lepsény, Fő utca 79. szám alatti ingatlan bérbeadására

Kiíró minden, a benyújtásii határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

Kiíró egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé.

7. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró által kijelölt hivatali munkatársak végzik a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a kiíró képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetéséhez pályázata benyújtásával hozzájárul.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

8. Bontás ideje: 2022. szeptember 30-án 10.30 órakor kerül sor a Lepsényi Polgármesteri Hivatal nagytermében

9. Bírálati szempontok:

– Havi bérleti díj összege
– Bérlet időtartama
– Üzleti terv megalapozottsága
– Ajánlati kötöttség időtartama

10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A kiíró az ajánlatokat összességükben értékeli, az összességében legelőnyösebb ajánlatot adóval köt bérleti szerződést.

Eredményhirdetés ideje:

2022. október 25-én 18.00 óra

11. Szerződéskötés ideje: a Kt. ülést követő 15 napon belül.

12. Egyéb feltételek:

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a jelenlegi, megtekintett állapotban adja bérbe az ingatlant. Pályázó elfogadja, hogy a bérleti díj minden évben az infláció függvényében felülvizsgálatra kerül. Fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró az eljárás sorén Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló2011. évi CXCVI törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szerezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.

 

>> A felhívást ezen a linken is megtekinthetik<<

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Hozzáadva: 2021. szeptember 1. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

>> A pályázati kiírást erre a linkre kattintva tekinthetik meg <<

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2021. augusztus 18. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Pályázati kiírás Fő u. 114/A szám alatti belterület, kivett beépítetlen területű ingatlan értékesítésére. Pályázati ajánlatok leadásának határideje 2021. szeptember 24. További információért hívák a Lepsényi Önkormányzatot. 06 22 585 024