Legfrissebbek Lepsényről

2018. évi eboltás Lepsényben

Hozzáadva: 2018. június 6. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy településünkön a 2018. évi eboltás a következő időpontokban kerül megszervezésre:

Időpontok:
 – június 13. szerda 17:00-18:00
 – június 14. csütörtök 17:00-18:00 

Helyszín: Kastélykert

Oltási díj és féreghajtás költsége ebenként: 4.200,- Ft, melyet a helyszínen kell megfizetni. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján 2010-ben kapott új típusú sorszámozott eboltási könyvek leadása feltétlenül szükségesek!

Oltásra csak transzponderrel (mikrochip) ellátott ebet lehet hozni, mivel a helyszínen nincs lehetőség transzponder elhelyezésére!

Felhívjuk az ebtartók figyelmét a következő jogszabályi rendelkezésekre:

A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés értelmében: „A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Az immunizálásról és a féreghajtó kezelésről nyilvántartást kell vezetni.”

A veszettség elleni védekezésről szóló 164/2008.(XII.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

“Az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.”

Fontos, hogy “(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az állattartási kötelezettségeknek nem tesz eleget, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályokat nem tartja be, az állatvédelmi bírsággal sújtható, melynek alapösszege
15.000.- Ft!

Kérdésekkel és információval kapcsolatban Dr. Poszmik Imre áll rendelkezésükre az alábbi telefonszámon:
06-30/956-1161

Tisztelettel:
Lepsény Nagyközség Önkormányzata

Lakossági tájékoztatás gyakorlatról

Hozzáadva: 2018. május 24. | Kategória: Lakossági információk

“A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében. A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre. A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.

A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok keretei között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!”

Nyári diákmunka lehetőség az önkormányzatnál

Hozzáadva: 2018. május 24. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 2018 nyarán is várja az alábbi feltételeknek megfelelő fiatalok jelentkezését nyári diákmunkára:

– 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
– közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
– foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

>> A teljes tájékoztatást erre a linkre kattintva olvashatják <<

Jelentkezni személyesen a hivatalban (8132 Lepsény, Fő u. 74.), valamint a következő elérhetőségeken keresztül lehet Csóka Éva munkatársunknál:

Telefon:
+36 20 512 3045
+36 22 585 024

Jelentkezési határidő: 2018. június 4. hétfő 12:00

Attachments

Hirdetmény az ebtartás szabályairól

Hozzáadva: 2018. május 24. | Kategória: Lakossági információk

Trianoni megemlékezés Lepsényben

Hozzáadva: 2018. május 22. | Kategória: Lakossági információk

Hirdetmény gyommentesítésről

Hozzáadva: 2018. május 4. | Kategória: Lakossági információk

Hirdetmény vegyszeres gyomirtásról

Hozzáadva: 2018. május 3. | Kategória: Lakossági információk

 

Óvodai felvételi kiírás

Hozzáadva: 2018. április 10. | Kategória: Lakossági információk

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a szülő írásban kérheti a beíratás napjáig. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezési lap letölthető Lepsény Nagyközség honlapjáról – www.lepseny.hu – vagy személyesen kérhető a Lepsényi Napraforgó Óvoda óvodatitkárától, Kirrné Hartmann Krisztinától. A hosszadalmas várakozás elkerülése végett, időpont egyeztethető a 06-22-437 022-es telefonszámon.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti, körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akit életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Lepsényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete Lepsény nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig legalább a 3. életévét betölti. Gyermeke felvételét kérheti a Szülő, ha a gyermek a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.

>> Óvodai felvétel iránti kérelem 2018. <<

Megyenap Székesfehérváron

Hozzáadva: 2018. március 29. | Kategória: Lakossági információk

Hozzáadva: 2018. március 19. | Kategória: Lakossági információk