Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztató határszemléről

Hozzáadva: 2020. július 10. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom az érintett földtulajdonosokat és földhasználókat, hogy Lepsény külterületein – beleértve a zártkertet is – 2020. július 27-én, hivatalból indított eljárás keretében a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya

határszemlét tart.

Amennyiben valamilyen előre nem látható okból a határszemle nem tartható meg, azt 2020. szeptember 30-ig pótolja a hatóság.

Kormányablak ügyfélfogadási rend

Hozzáadva: 2020. július 6. | Kategória: Lakossági információk

 

Kormányablak logo

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányablak ügyfélfogadási rendje 2020.07.06-tól az alábbiak szerint változik:

HÉTFŐ 8:00-18:00
KEDD 7:30-14:30
SZERDA 8:00-18:00
CSÜTÖRTÖK 7:30-16:00
PÉNTEK 7:30-12:00

További információért forduljanak munkatársainkhoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
Tel.:06(22)-795-268,06(22)-795-347,06(22)-795-346

Enying, 2020. július 1.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Enyingi Járási Hivatal

Pályázati felhívás bontott cserép, kúpcserép értékesítésére

Hozzáadva: 2020. július 4. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Pályázati felhívás első oldala Pályázati felhívás második oldala pecséttel és aláírással ellátva

Pályázati felhívás kisméretű bontott tégla értékesítésére

Hozzáadva: 2020. július 3. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Pályázati felhívás első oldala Pályázati felhívás második oldala, pecséttel és aláírással ellátva

Közlemény

Hozzáadva: 2020. június 29. | Kategória: Lakossági információk

Szabadság miatt a védőnői ellátás szünetel

2020. július 1-7 között.

Távollétem alatt
Molnár Jánosné mezőszentgyörgyi védőnőt
lehet keresni a 06 20 213 6477 telefon számon.

Tisztelettel:
Szente Marianna védőnő

Új buszvárókkal gazdagodott településünk

Hozzáadva: 2020. június 21. | Kategória: Lakossági információk

Önkormányzatunk ígérete szerint településünk valamennyi utasvárója megújult. A beruházást Önkormányzatunk saját költségvetéséből fedeztük. Mivel ennek minden egyes fillérje adófizetőink hozzájárulása közös vagyonunkhoz, kérem, úgy is vigyázzunk rá, mint a sajátunkra. Óvjuk, és legyünk rá büszkék, mint ahogy minden fejlesztésünkre, ami közösségünket gazdagítja. Ez mindannyiunk kötelessége.

Salamon Béla
polgármester

 

A Fő u. 162 előtti buszmegálló A Vasút u. 125/A előtti buszmegálló oldalról A Fő u. 56. előtti buszmegálló A Vasút u. 125/A előtti buszmegálló szemből

Közlemény

Hozzáadva: 2020. június 20. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy egészségügyi szolgáltatóink (háziorvosok, fogorvos, védőnő) folyamatosan költöznek át a Jókai utca 9. szám alatt felépült Egészségházunkba. A védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő már átköltözött. Az I.sz. háziorvosi körzet (dr. Haraszti Dóra) a napokban, a II.sz háziorvosi körzet (dr. Zsoldos György) a jövő héten fog átköltözni.

Kérem, folyamatosan figyeljék a szolgáltatók tájékoztatását, hogy pontosan mikor kezdik meg az új rendelőben tevékenységüket.

Tájékoztató falunapról

Hozzáadva: 2020. június 19. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az idei évre tervezett falunap
a koronavírus járvány következtében kialakult helyzet miatt

elmarad.

Minden eddiginél színvonalasabb programokkal és fellépőkkel készültünk,
de településünk biztonsága iránt érzett felelősségünk, és az adott jogszabályi környezet
erre a szomorú döntésre kényszerített bennünket.

Kérjük megértésüket, és bízunk abban,
hogy a következő esztendőben kárpótolni tudjuk közösségünket.

Pályázati Felhívás

Hozzáadva: 2020. június 17. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat hatáskörében eljáró Lepsény Nagyközség Polgármestere 33/2020.(VI. 16.) számú határozata alapján pályázatot hirdet cserép,  kúpcserép (bontott) értékesítésére az alábbi feltételekkel:

1. Pályázat tárgya: cserép, kúpcserép (elbontott iskolaépületből kinyert)

2. Mennyiség cserép: 6400 db
     Mennyiség kúpcserép:183 db

3. Eladási ár minimuma: cserép bruttó: 30 Ft/db
kúpcserép: bruttó: 300 Ft/db

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

    • A pályázó nevét és címét és telefonszámát
    • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
    • Nyilatkozatát a vételárra vonatkozóan

5. Megtekintés időpontja: folyamatosan lehetséges, az önkormányzat részéről közreműködést igényel.

6. Benyújtás helye, határideje: A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban

2020. június 29-én 9.00 óráig lehet benyújtani

Lepsényi Polgármesteri Hivatal

8132 Lepsény, Fő utca 74.

A borítékra rá kell írni: bontott cserép, kúpcserép értékesítése

 Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

7. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró által kijelölt hivatali munkatársak végzik a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a kiíró képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

Azonos összegű ajánlatok esetén kiíró az ajánlatok felbontását követően, a pályázók illetve meghatalmazottak részvételével licitet tart.

8. Bontás ideje:

2020. június 29-én 10 órakor kerül sor

a Lepsényi Polgármesteri Hivatal

 nagytermében

9. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A kiíró az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás nyertesét.

Az Eladó a pályázat nyertesével adás-vételi szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

Eredményhirdetés ideje:

2020. július 2-án 10. órakor kerül sor

Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

10. Egyéb feltételek:

Kiíró a bontott cserepet.kúpcserepet egyben értékesíti, vevő kötelessége a 6400+183 db cserép elszállítása. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró az eljárás során Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.

Lepsény, 2020. június 16.

 

Salamon Béla
polgármester

Attachments

Közlemény hivatali nyitvatartásról

Hozzáadva: 2020. június 16. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Lepsényi Polgármesteri Hivatal
2020. július 1-jén (szerda)
zárva lesz.

Kérem szíves megértésüket.
Lepsény, 2020. június 12.

dr. Hoffmann Gyöngyi sk.
jegyző

A fenti közlemény beszkennelt verziója, pecséttel és aláírással ellátva.