Legfrissebbek Lepsényről

Hulladékszállítási rend az augusztus 20-i hosszú hétvégén

Hozzáadva: 2020. augusztus 12. | Kategória: Lakossági információk

Kérjük, hogy az edényzeteket reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, mivel Kollégáink a megszokott járattervtől eltérő időpontokban gyűjtik a hulladékot. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az augusztus 20-i hosszú hétvégére való tekintettel az alábbi településeken változik a kommunális hulladék begyűjtésének napja. 

Polgárdi térség

2020. augusztus 20. (Csütörtök) helyett 2020. augusztus 18. (Kedd): Tác, Cs6sz, Soponya, Kaloz, Sarszentmihaly 

2020. augusztus 21. (Péntek) helyett 2020. augusztus 19. (Szerda): Lepsény, Mezőszentgyörgy, Ágostonpuszta, Mátyásdomb, Kisláng 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Adatkezelési tájékoztató

Hozzáadva: 2020. augusztus 12. | Kategória: Lakossági információk

A GDPR logója

Tájékoztatás az önkormányzati rendezvények kép- és videófelvételekkel kapcsolatos adatkezeléséről

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényeken kép- és videófelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplő személyek, s amelyeket az alábbi médiafelületeken tervezünk nyilvánosságra hozni:

A rendezvény területére történő belépéssel (ráutaló magatartás) jelen tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul, hogy kép- illetve videófelvétel készülhet Önről, illetve gyermekéről amelyet nyilvánosságra hozhat a felsorolt médiafelületeken a rendezvény szervezője (az Adatkezelő).

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.

Az Adatkezelő megnevezése: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Lepsényi Polgármesteri Hivatal

Elérhetőségeink:
Postai címünk: 8132 Lepsény, Fő u 74.
Email címünk: onkpmh@lepseny.hu
Telefonszámunk: 06 22 585 024
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Fejes Péter
Elérhetősége (email címe): drfejes.peter@hanganov.hu

 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefonszám:  +3613911400
Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

Attachments

Augusztus 20-i ünnepség Lepsényben

Hozzáadva: 2020. augusztus 11. | Kategória: Lakossági információk

Plakát az augusztus 20-i ünnepségről, mely augusztus 20-án 9 óra 45 perckor lesz a katolikus templomkertben. Az azt követő települési elismerések átadása 10 óra 30 perckor lesz a Fekete István Általános Iskolában.

Meghívó a Lepsényi Egészségház átadójára

Hozzáadva: 2020. augusztus 11. | Kategória: Lakossági információk

Meghívó a lepsényi egészségház átadó ünnepségére, mely 2020. augusztus 17-én 10 órakor kezdődik a Jókai utca 9-11 szám alatt.

Tájékoztatás

Hozzáadva: 2020. augusztus 11. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztató babakötvény nyitási lehetőségéről, mely 2020. szeptember 9-én az Enyingi Kormányablakban nyolctól tizenkét óráig elérhető.

Üzemszünet értesítő

Hozzáadva: 2020. augusztus 10. | Kategória: Lakossági információk

Az alábbi utcaszakaszokon tervszerű fejlesztések elvégzése miatt 2020.08.12-én áramszünet várható 8 és 16 óra között:

  • Petőfi utca – páratlan házszámok 35 és 53 között
  • Petőfi utca – páros házszámok 32 és 46 között
  • Széchenyi István u. 2.

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Tájékoztató tanulmányterv és engedélyezési terv készítéséről

Hozzáadva: 2020. augusztus 6. | Kategória: Lakossági információk

“A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Tanulmányterv és Engedélyezési terv készítése az M8 gyorsforgalmú út M7-(M6) Dunaújváros közötti szakaszra” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese az Unitef’83 Zrt. és a Főmterv Zrt. közös ajánlattevők lettek (vezető tagja UNITEF’83 Zrt.)

A tervezett gyorsforgalmi út tervezési munkálatait megkezdjük. Ennek keretében a tervezett nyomvonalon geotechnikai terepi vizsgálatok (fúrások és szondázások) készítésére van szükség.

A geotechnikai terepi vizsgálatokat az Alap-Geo Kft. és a Módosék Kft. munkatársai készítik.

A feltárások rövid ismertetése (kis- és nagyátmérőjű fúrás és statikus szondázás (CPT)):

A feltárásokat az előírásoknak és a szabványnak megfelelően készítjük. A kisátmérőjű fúrásokat maximum Ø80 mm átmérőjű spirálfúróval végzik, átlagosan 900 m-énként készül egy ilyen fúrás a tervezett nyomvonalon.

A nagyátmérőjű talajmechanikai fúrások átmérője Ø180 mm. A feltárás tehergépkocsira szerelt tornyos fúrógéppel készül a tervezett híd műtárgyak közelében.

A statikus nyomószondázás (CPT) során egy szabványos méretű (átmérő = 35,7 mm) szondát állandó 2,0 cm sebességgel sajtolnak le a talajba a tervezett műtárgyak közelében.

A feltárások az alábbi településeket érintik:

Lepsény, Enying, Mátyásdomb, Kisláng, Dég, Kálóz, Sárbogárd, Sárszentágota

Kérjük, hogy a lakosságot tájékoztatni szíveskedjenek. A munkát előreláthatólag 2020. augusztus hónap közepén kezdjük meg.

Amennyiben a terepi vizsgálatok esetén zöldkár keletkezik, akkor azt természetesen a NIF Zrt.-vel szerződött Tervező cég megtéríti egy minden érintett fél által elfogadott és aláírt jegyzőkönyv alapján. A zöldkárról készült fényképeken egyértelműen bizonyítható legyen a károkozás nagysága és környezete a beazonosíthatóság miatt. A zöldkár jegyzőkönyvről csatolunk egy mintát , mely ez alvállalkozóknál is megtalálható lesz a helyszínen.”

>> Jegyzőkönyv letöltése <<

Tájékoztató nyertes pályázatról.

Hozzáadva: 2020. július 22. | Kategória: Lakossági információk

“A Kormány a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatával egyetértett a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program (a továbbiakban: Program) megvalósítására kidolgozott koncepcióval.

A Program IV. üteme fejlesztési helyszíneinek kijelölésekor fő szakmai szempontként figyelembevételre kerültek azon települések, amelyek 2016. évben – minden formai követelménynek megfelelő – kérelmet nyújtottak be, azonban sem a korábbi támogatói döntések alapján, sem a Magyar Falu Program keretében ez idáig nem részesültek támogatásban.

Örömmel értesítem tisztelt Polgármester Urat, hogy Lepsény nagyközség a Nemzeti Szabadidős- Egészség Portpark Program IV. ütemében támogatásban részesült, amelynek köszönhetően 1 db “C” típusú sportpark beruházás megvalósításának előkészítését indítjuk a közeljövőben.”

Kedves Lepsényiek!

Amennyiben ötletük, javaslatuk van a fent említett pályázat keretében felépítésre kerülő sportpark helyszínét illetően, azt örömmel várjuk e-mailben (onkpmh@lepseny.hu), vagy akár az Önkormányzat Facebook oldalán.

A fenti tájékoztató levél az Emberi Erőforrások Minisztériumától teljes verziója, beszkennelve, pecséttel és aláírással ellátva.

HIRDETMÉNY

Hozzáadva: 2020. július 20. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

A Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy

2020. július 21-től 2020. július 24-ig

Lepsény területén a járdák mentén gyomirtószerrel gyommentesítést végez.

 

A gyomirtáshoz használt vegyszer:

GALLUP BIOGRADE 360 – Környezetbarát, új típusú glifozát formuláció. Hatóanyaga 360g/l  glifozát, csak zöld felületen keresztül ható totális, felszívódó gyomirtó szer, talajhatása nincs.

 

Felhívjuk figyelmüket a közegészségügyi előírások betartására, valamint arra, hogy a permetezett területen tartózkodni tilos.

A KEZELT TERÜLETEN LEGELTETNI, ILL. ONNAN SZÁRMAZÓ TAKARMÁNNYAL 14 NAPON BELÜL ETETNI TILOS!

Lepsény, 2020. július 17.

 

Tisztelettel:

  Hoffmann Gyöngyi s.k.
jegyző

Közlemény

Hozzáadva: 2020. július 14. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a lepsényi Polgármesteri Hivatal
2020. július 20. – 2020. augusztus 21. között igazgatási szünet miatt zárva lesz.

Ügyeleti napok:

2020. július 20. (hétfő) 10:00 – 12:00
2020. július 22. (szerda) 10:00 – 12:00
2020. július 27. (hétfő) 10:00 – 12:00
2020. július 29. (szerda) 10:00 – 12:00
2020. augusztus 3. (hétfő) 10:00 – 12:00
2020. augusztus 5. (szerda) 10:00 – 12:00
2020. augusztus 10. (hétfő) 10:00 – 12:00
2020. augusztus 12. (szerda) 10:00 – 12:00
2020. augusztus 17. (hétfő) 10:00 – 12:00
2020. augusztus 19. (szerda) 10:00 – 12:00

Ügyeleti telefonszám: 06-22/585-024

Kérem szíves megértésüket.

Lepsény, 2020. július 10.

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző

A fenti közlemény beszkennelt formátumban, aláírással és pecséttel ellátva.