Legfrissebbek Lepsényről

Pályázati felhívás

Hozzáadva: 2022. november 3. | Kategória: Pályázati információk

Pályázati Felhívás


a Lepsény, Fő utca 79. (hrsz: 88) szám alatti belterület, „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű (régi orvosi rendelő) ingatlan bérbeadására az alábbi feltételekkel:


1. Pályázat tárgya:
Lepsény, belterület Fő utca 79. hrsz: 88. „kivett közterület és gazdasági épület” megnevezésű 2125 m2 területű ingatlan (beépített terület: 384,26 m2)

2. Megtekintés időpontja: előzetes egyeztetés alapján

3. Havi bérleti díj minimuma : 300.000 ft.

4. Bérlet időtartama: minimum 5 év

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

     • A pályázó nevét, címét és telefonszámát, jogi személy esetén csatolni kell cégkivonatot
és
aláírási címpéldányt

     • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

     • Az épület hasznosítására vonatkozó üzleti tervet

     • Megajánlott havi bérleti díjat, ami minimum 300. 000 ft.

     • Bérlet időtartamát

     • Ajánlati kötöttség időtartamát, ami minimum 60 nap


6. Benyújtás helye, módja, határideje:
A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar
nyelven kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban
2023. január 16án 10.00 óráig lehet benyújtani Lepsényi Polgármesteri Hivatal 8132 Lepsény, Fő utca 74.
A borítékra rá kell írni: Lepsény, Fő utca 79. szám alatti ingatlan bérbeadása

Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

Kiíró egyszeri hiánypótlást tesz lehetővé.


7. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró által kijelölt hivatali munkatársak végzik a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a kiíró képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.
A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetéséhez pályázata benyújtásával hozzájárul.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.


8. Bontás ideje:
2023. január 16én 10.30 órakor kerül sor
a Lepsényi Polgármesteri Hivatal nagytermében.


9. Bírálati szempontok:

Havi bérleti díj összege

Bérlet időtartama

Üzleti terv megalapozottsága

Ajánlati kötöttség időtartama


10. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A kiíró az ajánlatokat összességükben értékeli, az összességében legelőnyösebb ajánlatot adóval köt bérleti szerződést.
Eredményhirdetés ideje:
2023. január 31. 18.00 óra


11. Szerződéskötés ideje:
eredményhirdetést követő 15 napon belül.


12. Egyéb feltételek:


Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a jelenlegi, megtekintett állapotban adja bérbe az ingatlant. Pályázó elfogadja, hogy a bérleti díj minden évben az infláció függvényében felülvizsgálatra kerül. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró az eljárás során Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.

Vágányzár információ

Hozzáadva: 2022. október 25. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2022. október 29-től 2022. november 29-ig
Budapest-Kelenföld —Tárnok, Tárnok Kápolnásnyék és
KápolnásnyékSzékesfehérvár állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
30 [Budapest ] Székesfehérvár —Nagykanizsa
vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint
közlekednek.

Teljes vágányzári információt ezen a linken tekinthetik meg.

Áramszünet

Hozzáadva: 2022. október 25. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk, hogy településükön tervezett áramszünet lesz.

Utca Terület Hrsz. Házszámtól Házszámig Dátum Időpont(tól) Időpont(ig)
Mártírok utca páratlan házszám 1 9 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páratlan házszám 171 175 2022.11.04 08:00 16:00
Május 1. utca páros házszám 2 4 2022.11.04 08:00 16:00
Május 1. utca páratlan házszám 1 5 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páratlan házszám 23 27 2022.11.04 08:00 16:00
Petőfi utca páros házszám 2 14 2022.11.04 08:00 16:00
Jókai utca 29 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca páros házszám 38 40 2022.11.04 08:00 16:00
Napsugár sor 5 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca 1 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca páratlan házszám 1 15 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca páros házszám 44 46 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca 31 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páratlan házszám 131 135 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 280 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 166 180 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca páros házszám 2 4 2022.11.04 08:00 16:00
Arany János utca páros házszám 2 16 2022.11.04 08:00 16:00
Temető utca páratlan házszám 23 25 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca 89 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca 159 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca 7 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páratlan házszám 7 11 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca páros házszám 26 28 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca 456 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca páros házszám 12 14 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca 8 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca 6 2022.11.04 08:00 16:00
Petőfi utca 20 2022.11.04 08:00 16:00
Hrsz. 1661/3 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca 20 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 2 2022.11.04 08:00 16:00
Arany János utca 22 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca 1 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca 485 2022.11.04 08:00 16:00
Róka sétány 1 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca 37 2022.11.04 08:00 16:00
Arany János utca páratlan házszám 1 13 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páros házszám 2 16 2022.11.04 08:00 16:00
Mártírok utca páros házszám 2 48 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páros házszám 40 42 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 11 15 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páratlan házszám 49 57 2022.11.04 08:00 16:00
Petőfi utca páratlan házszám 1 9 2022.11.04 08:00 16:00
Nádasdy utca páros házszám 22 28 2022.11.04 08:00 16:00
Pásztor utca páros házszám 2 16 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páros házszám 24 36 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 1 3 2022.11.04 08:00 16:00
Mártírok utca páratlan házszám 13 47 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 2 42 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páratlan házszám 3 7 2022.11.04 08:00 16:00
Rákóczi utca páros házszám 10 18 2022.11.04 08:00 16:00
Rákóczi utca páratlan házszám 13 25 2022.11.04 08:00 16:00
Kossuth Lajos utca páratlan házszám 19 31 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 1 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páratlan házszám 1 3 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 114 138 2022.11.04 08:00 16:00
Szőlőhegy 1/X 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 158 162 2022.11.04 08:00 16:00
Vasút utca páratlan házszám 35 45 2022.11.04 08:00 16:00
Templom köz páros házszám 2 4 2022.11.04 08:00 16:00
Ságvári utca 2 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca 915/17 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca 57 2022.11.04 08:00 16:00
Posta utca páratlan házszám 11 45 2022.11.04 08:00 16:00
Ady Endre utca páros házszám 2 24 2022.11.04 08:00 16:00
Templom köz páratlan házszám 1 3 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 184 186 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 142 154 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páros házszám 162 166 2022.11.04 08:00 16:00
Fő utca páratlan házszám 179 191 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca 10 2022.11.04 08:00 16:00
Óvoda utca páros házszám 16 20 2022.11.04 08:00 16:00

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Közmeghallgatás meghívó

Hozzáadva: 2022. október 25. | Kategória: Lakossági információk

Közmeghallgatás meghívója kép formátumban

MEGHÍVÓ

TISZTELT LEPSÉNYI LAKOSOK!

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat nevében tisztelettel meghívom Önöket a

2022. november 3-án 17 órakor kezdődő közmeghallgatásra.

Napirendi pontok:

     * Beszámoló az elmúlt év tevékenységeiről, eredményeiről
* Terveink a következő időszakra
* Lakossági kérdések és vélemények

Helyszín:          Petőfi Sándor Művelődési Ház, Posta utca 31/A.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Salamon Béla
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Hozzáadva: 2022. október 21. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Magyar Falu Program fejléc

Lepsény nagyközség az elmúlt években folyamatosan fejlődik, a település vezetői kiemelten kezelik azokat a beruházásokat, amik a lakosság komfortérzetét növelik, amiktől elmondható lesz, hogy jó itt élni. Az Egészségház megépítésével megfelelő körülmények között biztosítjuk az egészségügyi alapellátást minden korosztálynak, a Bölcsőde új épületének átadásával egy új, minőségi szolgáltatást nyújtunk a kisgyermekes családoknak, mindkettő fontos lépés volt a település életében. A Magyar Falu Programban nyújtott pályázatok kisebb lépésekkel segítik a célok megvalósítását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. Ennek egyik szegmense a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehetőség nyílt utak felújítására pályázni, így az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 című, MFP-UHK/2022 program keretében igénybe vett 30 988 788 Ft vissza nem térítendő támogatásból felújításra került a Fő utca valamint a Rákóczi utca egy része. A kivitelezés befejeztével 2022. október 06-án a beruházás ünnepélyes átadására került sor.

Lepsény, Fő utca

Kép a leaszfaltozott utcaszakaszról

Lepsény, Rákóczi utca

Kép a leaszfaltozott utcaszakaszról

Kormányablak ügyfélfogadási rend változás

Hozzáadva: 2022. október 19. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy az Enyingi Járási Hivatal Kormányablak

NYITVATARTÁSI RENDJE
2022.11.01-TŐL AZ ALÁBBIAK
SZERINT MÓDOSUL:

PÉNTEK: ZÁRVA

Telefonon kormányablak ügyekben:
06-22-572-135 telefonszámon állunk szíves
rendelkezésükre pénteki napokon.
A hétfő –csütörtök ügyfélfogadási rend változatlan:

Hétfő:8:00-18:00
Kedd:7:30-14:30
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök:7:30-16:00

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Hozzáadva: 2022. október 13. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Bursa Hungarica Logo

Lepsény Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

“A” típusú pályázati kiírás

“A” típusú pályázati űrlap

“B” típusú pályázati kiírás

“B” típusú pályázati űrlap

Népszámlálás tájékoztató

Hozzáadva: 2022. október 12. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

A népszámlálás 2022 logója

Tisztelt Lepsényi Lakosok!

Az elmúlt időszakban több panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy a Népszámlálás2022 online kitöltéséhez szükséges KSH felkérő levél nem érkezett meg egyes címekre.

Az online kitöltésre 2022. október 16. napjáig van lehetőség, ezért ebben az időszakban Ügyfélkapuval rendelkezők részére lehetőség nyílik belépési kódot kérni a Nepszamlalas2022. hu oldalon.

Az oldal tájékoztatása alapján „amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, kérje meg családtagját, ismerősét, hogy igényeljen Önnek Belépési kódot!”

Dr. Szüts Dóra Katalin
Helyi népszámlálási felelős

 

Hivatali nyitvatartás

Hozzáadva: 2022. október 12. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Lepsényi Polgármesteri Hivatal
2022. október 15-én (szombat)
zárva lesz.

Kérem szíves megértésüket.
Lepsény, 2022. október 11.

dr. Szüts Dóra Katalin sk.
jegyző

Népszámlálás 2022

Hozzáadva: 2022. október 6. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Népszámlálást hirdető plakát

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése! Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában! A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden Magyarországon élő ember számára kötelező! Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a nepszamlalas2022.hu oldalon talál.
Telefonszám: 06 80 080 143
E-mailcím: kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT