Legfrissebbek Lepsényről

Jelentkezz iskolaőrnek

Hozzáadva: 2022. július 21. | Kategória: Önkormányzati felhívások

A felhívás plakátjaA plakát hátoldala, melyet begépelt formában alább részletezünk.

TÁJÉKOZTATÓ

az iskolaőr-képzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

– cselekvőképesség;
– 18. életév betöltése
– magyar állampolgárság;
– állandó bejelentett belföldi lakóhely;
– egészségi, pszichológiai, fizikai erőnléti alkalmasság;
– a jogszabály által előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– középfokú (szakmunkásképző/szakiskolai, középiskolai), illetve ennél magasabb végzettség;

ELŐNYT JELENT

– rendvédelmi vagy rendészeti végzettség/tapasztalat;
– nevelői-oktatói végzettség/tapasztalat;
– a nevelési-oktatási intézmény közigazgatási területén állandó lakcím, illetve tartózkodási hely;

VÁLASZD AZ ISKOLAŐR-KÉPZÉST!

Ahhoz, hogy a rendőrségnél iskolaőri beosztásba kerülhess, szüksége van egy úgynevezett iskolaőr komplex képzésre is, amelyet az egyes megyei rendőrfőkapitányságok objektumaiban végezhetsz el.

UGYE ALKALMAS VAGY RÁ?

A felvételi egészségi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmassági vizsgálatokból áll, melyeket az egyes megyei rendőri szervek objektumaiban folytatnak le.

Ha a felvételi eljárást sikerrel teljesíted felvételt nyertél az általad választott megyei rendőri szervhez, akik ezt követően kezdik meg a komplex képzésed.

KÉSZÜLJ FEL AZ ISKOLAŐRI SZOLGÁLATRA!

A képzés nappali rendszerű és összesen 1 hónap időtartamú. A képzés sikeres elvégzését követően intézkedésre és kényszerítő eszköz használatára jogosult, közfeladatot ellátó-, szakmailag felkészített iskolaőr leszel, aki közreműködik a nevelési-oktatási intézmények rendjének – azok területén, tanítási időben történő – fenntartásában. Feladatod lesz a pedagógusokkal és a tanulókkal szembeni erőszakos magatartások, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb jogsértő cselekmények megelőzése, szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával a nevelési-oktatási intézményekben előforduló jogsértő magatartások megakadályozása.

ILLETMÉNY

A képzés időszakára valamint, sikeres vizsga letétele után vidéki munkavégzési helyszín esetén bruttó 260 000 Ft/hó, Pest megyei és budapesti munkavégzési helyszín esetén pedig után bruttó 270 000 Ft/hó munkabér.

ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

– cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
– egyenruházati ellátás

25 ÉV ALATTIAK MUNKABÉR ADÓZÁSA 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL

A 25. életévét be nem töltött fiatalok összevont adóalapja 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökken. Az érintetteknek az átlagfizetés mértékéig nem kell majd jövedelemadót fizetniük. Az adókedvezmény a tárgyévet megelőző július hónapban regisztrált bruttó átlagkereset szintjéig érvényesíthető. Ez 2021 júliusában bruttó 433 700 forint volt. A kedvezményt automatikusan érvényesítik, s a fiatalok utoljára abban a hónapban vehetik igénybe, amikor betöltik a 25. életévüket.

ÉRVÉNYES JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

– jelentkezési lap (2022/02. számú nyomtatvány)
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított igazolás
– adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (2022/03. számú nyomtatvány)
– részletes, kézzel írt fényképes önéletrajz (aláírva, legfeljebb 2 oldal)
– háziorvosi igazolás a fizikai erőnlétről (a 2022/04-1. számú nyomtatvány)
– szakiskolai/szakmunkás/érettségi bizonyítvány és OKJ végzettséget igazoló okirat másolata

A rendőri szervnél lefolytatott egészségügyi és pszichológiai vizsgálathoz alábbi iratok beszerzése szükséges

(személyesen kell bemutatni az orvosnak):

– háziorvosi igazolás és háziorvosi kérdőív (2022/04-1. és 2022/04-2. számú nyomtatvány) – A háziorvosi igazolást a jelentkezőnek a fizikai alkalmassági vizsgálatra kell magával vinni. A háziorvos által kitöltött kérdőívet a Rendőrségen a pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosnak kell átadni.
– alkalmassági kérdőív (2022/05-1. számú nyomtatvány) – A jelentkező által kitöltött alkalmassági kérdőívet a Rendőrségen a pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosnak kell átadni.
– „Orvosi Vizsgálatok” nyomtatvány (2022/05-2. számú nyomtatvány) – Csak a személyes adatokat kérő rubrikákat kell kitölteni, a fennmaradó részt a rendőrség pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosa tölti ki.
– alkalmasság minősítése (2022/6. és 2022/7. számú nyomtatvány) – Itt is csak a személyes adatokat kérő rubrikákat kell kitölteni, a fennmaradó részt a rendőrség pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosa és pszichológusa tölti ki.
– tájékoztató az EESZT rendszerhez történő hozzáféréshez (2022/08. számú nyomtatvány)

HOL JELENTKEZHETEK?

A területi szerveinknél lévő üres iskolaőr státuszokról érdeklődj annál a területi szervnél, amellyel munkaviszonyt kívánsz létesíteni. A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség honlapján a (http://www.police.hu/iskolaor) érhetők el. A jelentkezést elektronikus úton a táblázatban található (5. oldal) e-mail címre, postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldened, vagy személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadhatsz. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékra írd fel: „Iskolaőr-képzés”.

A felvételre készülők az általuk kiválasztott területi szerv által meghatározott képzések sikeres elvégzését követően megkezdik a feladataik ellátását a kijelölt oktatási intézményekben.

HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSE

AZ IGÉNYLÉS MÓDJA

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon

– papír alapon postai úton,
– elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton,
– személyesen szóban bármelyik kormányablaknál, okmányirodában valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatánál

kell előterjeszteni.

A jelentkezőnek a kérőlapon az iskolaőri foglalkoztatáshoz szükséges alkalmassági feltételeket igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni az alábbiak szerint.

IGÉNYLÉS POSTAI ÚTON

Postai úton történő előterjesztés esetén az eljárás megindításához hiánytalanul kitöltött és aláírt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap szükséges. A kérőlapok a postahivatalokban érhetők el.

Az igénylőlap

– I. mezőjében a személyes adatokat kell megadni a kitöltési útmutató szerint;
– II. mezőjében a bizonyítvány kézbesítését a saját vagy meghatalmazott részére kell kérni és a „természetes személyt” kell „X”-el jelölni.

A kérőlapon a III. mezőben az „igen” válasz bejelölését követően a IV. mezőben folytatható csak a kitöltés (amelyre az igénylőlapon is szerepel a figyelmeztetés).

A IV. pontban található fehér sávban az alábbiakat kell beírni: Hszt. 287/C. § (2) és (15) bekezdés, „ISKOLAŐR”

IGÉNYLÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező jelentkezők a webes ügysegéd alkalmazáson keresztül igényelhetik a hatósági erkölcsi bizonyítványt az ugyfelkapu.magyarorszag.hu internetes oldalon, az ügyintézés menüpont alatt, ahol a szolgáltatásoknál ki kell választani az erkölcsi bizonyítvány online ügyintézés webes ügysegédet, és itt megkezdődhet az erkölcsi bizonyítvány igénylése.

Akárcsak a papír alapú nyomtatványnál, a jelentkezőnek a személyi száma megadását követően az igazolás típusa mezőben a speciálisat kell megjelölnie, majd az igazolás okaként a Hszt. 287/C. § (2) és (15) bekezdés, „ISKOLAŐR” okot kell feltüntetni.

Az igénylőlapon kézbesítési címként a választott területi szerv humánigazgatási szolgálatát kell megjelölni.

 

Köszöntjük Lepsény Nagyközség hivatalos honlapján!

Az oldalon található tartalmak feltöltés alatt állnak.

MFF kedvezményezett

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 8132 Lepsény, Fő u. 74.

KAPCSOLAT