Legfrissebbek Lepsényről

2018. évi eboltás Lepsényben

Hozzáadva: 2018. június 6. | Kategória: Lakossági információk

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy településünkön a 2018. évi eboltás a következő időpontokban kerül megszervezésre:

Időpontok:
 – június 13. szerda 17:00-18:00
 – június 14. csütörtök 17:00-18:00 

Helyszín: Kastélykert

Oltási díj és féreghajtás költsége ebenként: 4.200,- Ft, melyet a helyszínen kell megfizetni. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján 2010-ben kapott új típusú sorszámozott eboltási könyvek leadása feltétlenül szükségesek!

Oltásra csak transzponderrel (mikrochip) ellátott ebet lehet hozni, mivel a helyszínen nincs lehetőség transzponder elhelyezésére!

Felhívjuk az ebtartók figyelmét a következő jogszabályi rendelkezésekre:

A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés értelmében: „A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése. Az immunizálásról és a féreghajtó kezelésről nyilvántartást kell vezetni.”

A veszettség elleni védekezésről szóló 164/2008.(XII.20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint:

“Az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;

b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.”

Fontos, hogy “(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az állattartási kötelezettségeknek nem tesz eleget, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályokat nem tartja be, az állatvédelmi bírsággal sújtható, melynek alapösszege
15.000.- Ft!

Kérdésekkel és információval kapcsolatban Dr. Poszmik Imre áll rendelkezésükre az alábbi telefonszámon:
06-30/956-1161

Tisztelettel:
Lepsény Nagyközség Önkormányzata