Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztató bölcsődei ellátással kapcsolatos igényfelmérésről

Hozzáadva: 2021. február 17. | Kategória: Lakossági információk

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 34.§-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat minden év március 1-jéig helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-ig jelezheti a települési önkormányzatnak a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Az önkormányzatunk eredményes pályázatot nyújtott be a bölcsődei ellátás megszervezésére. Az új intézmény várhatóan 2022. szeptemberében kezdi meg működését.

Az érintett szülők ill. törvényes képviselők bölcsődei ellátás iránti előzetes szándékukat a www.lepseny.hu honlapról letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg. A nyilatkozatot eredeti példányban kitöltve, aláírva a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban e célra elhelyezett dobozba, postán vagy a területi védőnőhöz lehet visszajuttatni 2021. április 15-ig.

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat