Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztató

Hozzáadva: 2020. március 9. | Kategória: Lakossági információk

Közlemény a március 15-i ünnepség elmaradásáról.

Meghívó

Hozzáadva: 2020. március 9. | Kategória: Lakossági információk

Meghívó a Lepsényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 11-i rendkívüli ülésére, ami 14 órakor kezdődik az Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Építésügyi hatósági hirdetmény

Hozzáadva: 2020. március 6. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 1. napjától Enying Város Jegyzője az építésügyi hatósági ügyekben nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az Enyingi Polgármesteri Hivatalban megszűnik a feladatellátás, ügyintézés és az ügyfélfogadás is.

2020. március 1. napjától építési ügyekben a Fejér Megyei Kormányhivatal jár el. Az építési ügyek intézésére a továbbiakban is elektronikus úton, az ÉTDR számítógépes alkalmazás használatával, vagy személyesen ügyfélfogadási időben van lehetőség. Az új eljáró építésügyi hatóság

neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főostály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály I.

címe: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király utca 13. III. emelet

ügyfélfogadási ideje:

hétfő     8:00 – 11:30 között
szerda   8:00 – 11:30 között és 13:00 – 15:30 között
péntek   8:00 – 11:30 között

Kapcsolattartás, ügyintézés:

– személyesen ügyfélfogadási időben

Székesfehérváron a

8000 Székesfehérvár, Mátyás király utca 13. III. emelet,

Enyingen a

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalában

8130 Enying, Szabadság tér 14. 7.sz. irodában

ügyfélfogadási idő:

hétfő     8:00 – 11:30 között
szerda   8:00 – 11:30 és 13:00 – 15:30 között.

– telefonon ügyfélfogadási időben a 06/22/572-138 telefonszámon.

Tájékoztatás járda és útfelújítási munkálatokról

Hozzáadva: 2020. március 3. | Kategória: Lakossági információk

A Magyar Államkincstár tájékoztatása

Hozzáadva: 2020. március 3. | Kategória: Lakossági információk

Információs plakát babakötvény kötéséről, mely az Enyingi Járási Hivatal Kormányablakában elérhető.

DRV Zrt. Víz világnapi rendezvény és rajzpályázat

Hozzáadva: 2020. március 2. | Kategória: Lakossági információk

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a víz világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz szerepére, a csapvízre mint alapvető és biztonságos élelmiszerre, továbbá az ivóvízfogyasztás fontosságára, valamint ösztönzi a jövő generációit vizeink védelmére.

A világnap idei szlogenje: VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS.

A jeles nap alkalmából az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ismét változatos oktató- és szabadidős programokkal készül a működési területén lévő számos településen.

Az ez évi programsorozat központi rendezvényét
március 23-án (hétfőn) 9.30 és 14.00 között tartjuk Siófok Fő terén.

 Egész napos ismeretterjesztő rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket, ahol a rajzpályázat eredményhirdetése és díjátadója mellett gyermekkoncert, sok izgalmas játék, vizes és laboratóriumi kísérletek színesítik majd a programot.

A programsorozat egyik eleme a víz világnapja alkalmából szervezett rajpályázat, melyet a működési területén élő általános iskolások számára hirdet meg vállalatunk. A legötletesebb és legkreatívabb pályamunkák alkotóit az idei évben is értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

Ezúton szeretnénk felkérni az Önök intézményébe járó gyerekeket is a víz világnapja alkalmából szervezett rajzpályázatunkon való részvételre.

A pályázatok jelmondata a rendezvény mottójához igazodva: VÍZ ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS.

rajzpályázatra készített alkotások 2020. március 17-ig feltölthetők a http://www.drv.hu/rajzpalyazat2 internetes oldalra az ott megadott paraméterek szerint. Az elkészített rajzok óvodánként/iskolánként összesítve az alábbi címre is beküldhetők:

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Felhívjuk a figyelmet, hogy adatvédelmi szempontból a rajzpályázat benyújtásának feltétele az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltése és az aláírt dokumentum megküldése. Azok, akik elektronikusan töltik fel rajzukat, az adatkezelési tájékoztatót, valamint a nyilatkozatot megtalálják a honlapunkon (http://www.drv.hu/rajzpalyazat2). A dokumentumokat levelünkhöz is csatoljuk, kérjük, ha postai úton küldenek be pályaműveket, a pályázónként kitöltött nyilatkozatokat is mellékeljék.

A pályamunkákra vonatkozó kritériumok:

  • Minden pályázó egy-egy művel pályázhat.
  • A kiírásnak nem megfelelő pályaműveket kizárjuk a versenyből.

 

RAJZPÁLYÁZAT

  • Maximális képméret: A/4.
  • Online feltöltés formátuma: jpg; png; pdf.
  • A postai úton beküldött alkotásokon a feliratokat a frontoldalon helyezzék el (név, cím, iskola, osztály).

 

A beküldött/feltöltött alkotásokat óvodás, alsó és felső tagozatos iskolás kategóriákban szakmai zsűri bírálja el. Az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy mi a pályázó mondanivalója, illetve milyen módon kapcsolódik az alkotás a víz világnapja ez évi jelmondatához. A pályázat eredményéről levélben értesítjük a nyerteseket, akiket értékes nyereményekkel díjazunk, és alkotásaikat 2020. március 23-án bemutatjuk a víz világnapi rendezvényen.

Felhívom figyelmét, hogy a víz világnapi programsorozat részeként a DRV Zrt. 2020. március 16. és 2020. április 3. között Nyílt Napokat tart, melynek keretében több mint 20 helyszínen biztosít lehetőséget az érdeklődők számára, hogy előzetes bejelentkezést követően betekintsenek a víztermelési és a szennyvíztisztítási folyamatokbaA látogatásokra szervezett formában, csoportosan van lehetőség.

A rendezvényekkel és a pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Hömöstrei Pétertől kérhető a 84/501-016-os telefonszámon, vagy a homostrei.peter@drv.hu e-mail-címen.

Hozzájárulás_2020

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2020

Plakát a Víz világnapja rendezvény programjairól.

Tájékoztató

Hozzáadva: 2020. február 21. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Magyar Falu Program logójaEgészségügyi alapellátás eszközállományainak korszerűsítése

A Magyar Falu Program – Orvosi eszköz című pályázat benyújtásával a településen működő egészségügyi szolgáltatókat kívántuk támogatni. A projekt keretében beszerzendő eszközök listáját a szolgáltatókkal való egyeztetést követően állítottuk össze.

A pályázat célja az volt, hogy a két vegyes háziorvosi körzet, a fogorvosi körzet és a védőnői szolgálat olyan új eszközöket kapjon, amelyek a régi, elavult eszközöket felváltják, a hiányzókat pótolják.

Az 1-es háziorvosi körzetben a rendelő bútorzata újult meg. A 2-es körzetben egy új EKG készülék és egy otoszkóp készlet került beszerzésre.

A védőnői szolgálat a következő új eszközöket kapta: vérnyomásmérő és tartozékai, szűrőaudiométer, magzati szívhangvizsgáló készülék, személyi számítógép és mobiltelefon.

A fogorvosi ellátást a foggyökér kezelést támogató eszközökkel, polarizációs lámpával és egy Synea Fusion könyökdarab megvásárlásával támogattuk.

Az ellátás nyújtásához szükséges eszközöket a szerződés megkötését követően az önkormányzat bocsátotta az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére.

Meghívó

Hozzáadva: 2020. február 20. | Kategória: Lakossági információk

Meghívó a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i rendes, nyilvános ülésére, mely 17 órakor kezdőik a Községháza nagytermében.

Ingyenes képzési lehetőség

Hozzáadva: 2020. február 7. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

EFOP 3.9.2-16-2017-00001 „Humán kapacitások fejlesztése Enying térségben” projekt keretében a Kodolányi János Főiskola által biztosított Mentálhigiéniai prevenció specialista képzés indul márciusban. A képzés célcsoportja a humán közszolgáltatásban és segítő szakmában dolgozó szakemberek, pedagógusok, óvodapedagógusok. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban lehet.

A 6  kontaktóra időpontja: Március 6.
Helyszín: Enying

>> A képzés szakmai leírása <<

Ebösszeírási felhívás

Hozzáadva: 2020. február 6. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Önkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján ebösszeírást végez. Ezért  felhívom az ebtartókat és tulajdonosokat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot ebenként, az oltási könyv alapján teljes körűen szíveskedjenek kitölteni és az ebösszeírási időszak végéig, 2020. július 31. napjáig  visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi módokon:

* személyesen a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben ( hétfő: 8:00-11:30 óráig; szerda: 8:00-11:30; 13:00-16:00 óráig; péntek: 8:00-11:30 óráig ; 8132 Lepsény, Fő utca 74.)

* postai úton: a Lepsényi Polgármesteri Hivatal 8132 Lepsény, Fő utca 74. címre

* elektronikusan: ügyfélkapun keresztül beküldhető űrlapon vagy az online bejelentő felületen

>> Ebösszeíró adatlap 2020 <<

Felhívom a tulajdonosok szíves figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.  Az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Hivatalunkban, illetve  letölthető honlapunkról . Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján ebenként 30.000 Ft.Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és az állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé. Bővebb felvilágosításért keresse a Lepsényi Polgármesteri Hivatal munkatársait ügyfélfogadási időben a 06/22/585-024-es  telefonszámon.

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző