Legfrissebbek Lepsényről

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Hozzáadva: 2020. március 16. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. 

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. 

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. 

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Közlemény megváltozott hivatali ügyintézésről

Hozzáadva: 2020. március 16. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

A 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a lepsényi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés számának csökkentése érdekében a következő intézkedéseket vezetjük be.

* A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16-tól minimálisra csökkentjük az ügyfélforgalmat, ügyeletet tartunk.

Hétfő     8:00-11:30 óra
Szerda   8:00-11:00 és 13:00-16:00 óra
Péntek  8:00-11:30 óra

* Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben lehetséges, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, továbbá postai úton szíveskedjenek intézni ügyeiket.
Postai úton: 8132 Lepsény, Fő utca 74.
e-mail: onkpmh@lepseny.hu

* Kérdéseikkel telefonon keressék ügyintézőinket, a fent jelzett ügyfélfogadási időben

* Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csak sürgős, halaszthatatlan, kizárólag személyes megjelenéssel intézhető ügyekben kerüljön sor a személyes ügyintézésre, az érvényes ügyfélfogadási időben. Kérjük, hogy lehetőség szerint előre, telefonon jelezze munkatársainknál személyes ügyintézésének igényét az alábbi telefonszámon: Tel: 22/585-024.

* Az Ebösszeírás határidejét meghosszabbítjuk: 2020. július 31.

Kérjük, a már kitöltött Adatlapokat a Hivatal bejáratánál elhelyezett dobozba szíveskedjenek elhelyezni, kérjük az ezzel kapcsolatos ezmélyes ügyintézés mellőzését.

Hivatalunk fokozottan ügyel az irodák, ügyfélfogadásra szolgáló helyiségek fertőtlenítésére, fontosnak tartjuk a vírus terjedésének megakadályozása érdekében, hogy egy időben, egy légtérben nagyobb számú ügyfél és munkatárs ne tartózkodjon.

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönjük!

Lepsény, 2020.március 16.

Hoffmann Gyöngyi
jegyző

Tájékoztató koronavírussal kapcsolatos helyi döntésekről

Hozzáadva: 2020. március 14. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztató

Tisztelt Lepsényiek!

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat—és határkörét a polgármester gyakorolja.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban az alábbi helyi döntésekről tájékoztatom Önöket:

1., A Lepsényi Polgármesteri Hivatal 2020. március 16-tól ügyeleti rendben látja el feladatait. Korlátozott személyes ügyfélfogadás előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, a +36/22 585-024 telefonszámon. Egyebekben az ügyintézés elektronikus felületeken illetve az onkpmh@lepseny.hu e-mail címen biztosított.

2., A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2020.március 16-tól ügyeleti rendben – korlátozott személyes ügyfélfogadás mellett – látja el tevékenységét. A szolgálat folyamatosan elérhető a +36/70 335-9037 telefonszámon.

3., A Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatát önkormányzatunk változatlanul biztosítja. Kérem az ellátásra jogosultakat, hogy az előírt óvintézkedések betartásával segítség a gondozók munkáját.

4., A Lepsényi Napraforgó Óvoda 2020. március 16. napjától határozatlan ideig ügyeleti rendben látja el tevékenységét. Az intézmény csak azokat a gyermekeket fogadja, akiknek ellátásáról szülei munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak gondoskodni. Nyomatékosan felhívom a szülők figyelmét, hogy beteg gyermeket ne vigyenek az intézménybe, az ő fogadásukat az intézményvezető megtagadja.

Az óvodai hiányzás igazolt távollétnek minősül.

A fentiek további intézkedésig érvényesek, hiszen nem lehet kizárni, hogy további szigorú intézkedéseket kell bevezetni.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a koronavírussal és a veszélyhelyzetben alkalmazott jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos (www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket vegye igénybe. A Lepsény érintő intézkedéseket az önkormányzat honlapján (www.lepseny.hu) valamint az önkormányzat facebook oldalán teszem közzé.

Kérek mindenkit, hogy tanúsítson fegyelmezett, felelőségteljes magatartást, maradéktalanul tartsa be a veszélyhelyzeti szabályokat és fokozottan figyeljen embertársaira.

Lepsény, 2020.03.14.

Tisztelettel:

Salamon Béla
polgármester

Közérdekű tájékoztatás koronavírussal kapcsolatos óvintézkedésekről

Hozzáadva: 2020. március 13. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Információs plakát a helyes kézmosásról. Információs plakát a helyes kézmosásról. Információs plakát a fertőtlenítő kézmosás menetéről

Tájékoztatás

Hozzáadva: 2020. március 13. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Digitális Jólét Program Pont
a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel
határozatlan ideig szünetelteti a DJP Ponton nyújtott
szolgáltatásokat.
Megértésüket köszönjük.

Budapest, 2020. március 13.
Digitális Jólét Koordinációs Központ

A Digitális jólét koordinációs központ logója.A könyvtári szolgáltatások továbbra is működnek!

Tájékoztató rendőrképzésről

Hozzáadva: 2020. március 12. | Kategória: Lakossági információk

Plakát új 10 hónapos szakképesítést adó rendőrképzésról.

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Hozzáadva: 2020. március 11. | Kategória: Lakossági információk

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Tájékoztató

Hozzáadva: 2020. március 9. | Kategória: Lakossági információk

Közlemény a március 15-i ünnepség elmaradásáról.

Meghívó

Hozzáadva: 2020. március 9. | Kategória: Lakossági információk

Meghívó a Lepsényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 11-i rendkívüli ülésére, ami 14 órakor kezdődik az Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Építésügyi hatósági hirdetmény

Hozzáadva: 2020. március 6. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 1. napjától Enying Város Jegyzője az építésügyi hatósági ügyekben nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az Enyingi Polgármesteri Hivatalban megszűnik a feladatellátás, ügyintézés és az ügyfélfogadás is.

2020. március 1. napjától építési ügyekben a Fejér Megyei Kormányhivatal jár el. Az építési ügyek intézésére a továbbiakban is elektronikus úton, az ÉTDR számítógépes alkalmazás használatával, vagy személyesen ügyfélfogadási időben van lehetőség. Az új eljáró építésügyi hatóság

neve: Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főostály Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály I.

címe: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király utca 13. III. emelet

ügyfélfogadási ideje:

hétfő     8:00 – 11:30 között
szerda   8:00 – 11:30 között és 13:00 – 15:30 között
péntek   8:00 – 11:30 között

Kapcsolattartás, ügyintézés:

– személyesen ügyfélfogadási időben

Székesfehérváron a

8000 Székesfehérvár, Mátyás király utca 13. III. emelet,

Enyingen a

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalában

8130 Enying, Szabadság tér 14. 7.sz. irodában

ügyfélfogadási idő:

hétfő     8:00 – 11:30 között
szerda   8:00 – 11:30 és 13:00 – 15:30 között.

– telefonon ügyfélfogadási időben a 06/22/572-138 telefonszámon.