Lepsényi Egészségház

Széchenyi 2020 - Európai Strukturális és Beruházási Alapok infóblokk

 

 

 

Lepsény 17|06|02.
LEPSÉNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYERTES PÁLYÁZATRÓL

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00004 azonosítószámmal nyilvántartott „Lepsényi Egészgéház” című támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 100 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Salamon Béla Polgármester Úr a támogatási szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási előleg folyósítása folyamatban van, a projekt megvalósítását megkezdtük.

A megvalósítás első lépéseként a Képviselő-testület meghívásos pályázati eljárásban kiválasztotta az egészségház tervezőjét. A pályázatot Vékony Péter vezette Nirmana Építésziroda Kft. nyerte el. A tervezői munka megkezdődött, az engedélyes és kiviteli tervek elkészültének határideje 2017. december 31. A tervezési folyamatba mind a településen működő egészségügyi szolgáltatókat, mind a lakosságot be kívánjuk vonni annak érdekében, hogy ez az egészségház olyan legyen, amire Lepsény lakosságának szüksége van.

A projekt összefoglalója:
A projekt célja a jelenleg Lepsény Nagyközségben az egészségügyi alapellátásnak helyt adó, bővítésre alkalmatlan épület helyett egy új egészségház építése, amely magába foglalja a jelenleg hiányzó preventív funkciók betöltését szolgáló helyiségeket. A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységként egy 399,56 m2 nagyságú, korszerű fűtéssel, hőszigeteléssel ellátott többfunkciós egészségház jön létre, amely magába foglal 2 háziorvosi rendelőt, 1 fogorvosi rendelőt, 1 védőnői szolgálatot, 1 multifunkciós helyiséget és 1 iskola-egészségügyi rendelőt, tehát a teljes körű egészségügyi alapellátás egy teljes körűen akadálymentesített épületben lesz elérhető. A fejlesztési igényekről az illetékes szakhatósággal és az egészségügyi alapellátókkal előzetesen egyeztettünk. A pályázati kiírás önállóan nem támogatható tevékenységei közül a projekt keretében beszerzésre kerül 1 db fogászat röntgen, amely lehetővé teszi, hogy ezt a szolgáltatást helyben vehessék igénybe a fogorvosi ellátásra szorulók; 1 db hordozható defibrillátor a sürgősségi ellátás eszközállományának javításához, továbbá a várótermi bútorzat és 3 db tablet a háziorvosi és védőnői körzetekbe, a helyszíni dokumentálás egyszerűbbé tételére. A gépjárműbeszerzés keretében 1 db segédmotoros kerékpárt vásárolunk az otthoni ellátás elérhetőségének javítása érdekében. További önállóan nem támogatható tevékenységként korszerűsítjük a 2. számú háziorvosi körzethez tartó szolgálati lakás fűtését egy darab kondenzációs gázkazán beszerelésével.

A projekt várható befejezése: 2019. május 31.

Lepsény, 2017. június 2.

Salamon Béla
polgármester

A sajtótájékoztató beszkennelve, aláírással és pecséttel ellátva.