Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztató

Hozzáadva: 2020. február 21. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Magyar Falu Program logójaEgészségügyi alapellátás eszközállományainak korszerűsítése

A Magyar Falu Program – Orvosi eszköz című pályázat benyújtásával a településen működő egészségügyi szolgáltatókat kívántuk támogatni. A projekt keretében beszerzendő eszközök listáját a szolgáltatókkal való egyeztetést követően állítottuk össze.

A pályázat célja az volt, hogy a két vegyes háziorvosi körzet, a fogorvosi körzet és a védőnői szolgálat olyan új eszközöket kapjon, amelyek a régi, elavult eszközöket felváltják, a hiányzókat pótolják.

Az 1-es háziorvosi körzetben a rendelő bútorzata újult meg. A 2-es körzetben egy új EKG készülék és egy otoszkóp készlet került beszerzésre.

A védőnői szolgálat a következő új eszközöket kapta: vérnyomásmérő és tartozékai, szűrőaudiométer, magzati szívhangvizsgáló készülék, személyi számítógép és mobiltelefon.

A fogorvosi ellátást a foggyökér kezelést támogató eszközökkel, polarizációs lámpával és egy Synea Fusion könyökdarab megvásárlásával támogattuk.

Az ellátás nyújtásához szükséges eszközöket a szerződés megkötését követően az önkormányzat bocsátotta az egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére.

Pályázati felhívás “Fejér Termék” elismerés elnyerésére

Hozzáadva: 2020. január 31. | Kategória: Pályázati információk

>> Teljes kiírás + mellékletek <<

>> Pályázati adatlap <<

Pályázati felhívás "Fejér termék" elismerés elnyerésére.

 

Tájékoztató óvodavezetőről

Hozzáadva: 2019. augusztus 7. | Kategória: Lakossági információk, Pályázati információk

Önkormányzati álláslehetőség

Hozzáadva: 2019. május 20. | Kategória: Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet a következő beosztások ellátására:

Óvodapedagógusi álláslehetőség

Hozzáadva: 2019. március 5. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

A Lepsényi Napraforgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

További információ az alábbi pályázati kiírásban olvasható:

* Óvodapedagógusi pályázat

Attachments

Önkormányzati álláslehetőségek

Hozzáadva: 2019. március 5. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat pályázatot hirdet a következő beosztások ellátására:

Közterület-felügyelői pályázat
Mezőőri pályázat*módosított*
Művelődési ház vezetői pályázat
Óvodavezetői pályázat

Tájékoztatás ZP-1-2017 Zártkerti Program eredményeiről

Hozzáadva: 2018. november 26. | Kategória: Pályázati információk

„Lepsény Szőlőhegy Fejlesztése” című projekt keretében három részből álló fejlesztés valósult meg: a meghatározott szakaszokon kőstabilizációs profilozó útfelújítás, vadvédelmi kerítés kiépítése 1560 hrsz körül és gyümölcsös telepítése a bekerített önkormányzati termőterületen. A projekt során szoros együttműködésben dolgoztak a kivitelezők, a szociális szövetkezet munkavállalói, közfoglalkoztatottak, valamint a vadásztársaság a minőségi eredmény elérése érdekében.

A projektben elsőként az útfelújításra került sor, melynek munkálatait a Lepsényi Szociális Szövetkezet végezte el alvállalkozóval (Green Builder Zrt) együtt dolgozva. Az úthoz való építőanyagot részben betontörmelék aprításból szereztük be, melyhez az alapot az önkormányzat által elbontott régi járdákból származó törmelék adta. Tekintettel arra, hogy az útpálya megfelelő stabilitásához és tömörségéhez eltérő szemcseszerkezetű frakció is szükséges volt, az építkezéshez az önkormányzat saját költségén zúzottkövet szerzett be. A munkák 2018. szeptember 7-én kezdődtek a munkaterület átadásával. A fejlesztés 87 ingatlan jobb megközelíthetőségét teszi lehetővé az 1300 fm hosszan felújításra került 1272 hrsz és 1273 hrsz zártkerti utak mentén. (Az időközi felmérések alapján a pályázatban megjelölt eredeti 1054 fm útszakasznál hosszabb szakasz – 1300 fm – felújítása vált szükségessé). Az útfelújítás teljesítése 2019. március 31. helyett már 2018. október 18-án befejeződött a műszaki átadás-átvétellel. A felújítási munkák 3-6 fő napi foglalkoztatásával valósultak meg.

A beruházások kiemelt célja a hagyományos zártkerti gyümölcsösök népszerűsítése, azok településképben való megfeleltetése és védelme. Ezzel összhangban az önkormányzat 1560 hrsz telkén került kialakításra önkormányzati gyümölcsös. A gyümölcsös telepítését 1 millió forint értékben Gera Tamás helyi vállalkozó végezte el, szerződés szerint. Az előkészítési munkálatok után 2018 novemberében sor kerül a 2 éves alma és körtefák telepítésére. Vállalkozó a sikeresség érdekében vállalta az ellenőrzéseket, eredési garanciát és elhalt fák pótlását is 2019. év novemberéig. Az összeválogatott fajták sokasága biztosítja, hogy folyamatosan legyen gyümölcsérés, így folyamatos ellátás a falu intézményeiben, valamint a formai, színbéli és ízbéli sokszínűség is biztosított legyen. Ez a projekt-elem nagyban járul majd hozzá az iskolások, óvodások egészséges táplálkozásához, valamint ismeretterjesztő programokon keresztül a környezetszerető, egészséges életmódot követő szemlélet kialakításához. A gyümölcsös telepítése, 363 db alma- és körtefa kihelyezésével, 6793 m2 – en 2018. november 30-ával ér véget. (Ebből pályázati forrásból 340 db fa telepítése valósul meg, míg a vállalkozó támogatásként adományozott 23 db fát az önkormányzatnak.)

A másik projekt-elem a gyümölcsös védelme érdekében valósult meg. Vadkerítés kiépítését végezték el a Lepsényi Szociális Szövetkezet munkatársai 366 m hosszban, amely meggátolja, hogy a telepített fákat a vadon élő állatok lelegeljék. A minőségi és környezetbarát kerítés alapanyagát az önkormányzat rendelte meg. A vadkerítés kialakításának szakszerűsége érdekében együttműködési megállapodás született a vadásztársasággal, akik készségesen segítettek a munka megtervezésében. A kerítés kivitelezési munkálatai 2019. március 31 határidő helyett már 2018.november 27-én elkészülnek.

Sikeres pályázati részvétel

Hozzáadva: 2018. november 16. | Kategória: Pályázati információk

Közösségi felmérés

Hozzáadva: 2018. június 5. | Kategória: Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Tisztelt Lakosaink!

A TOP-5.3.1 “A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat keretében online kutatást végzünk. A kérdőív célja, hogy Fejér megye településeinek közösségi életét, aktivitását feltérképezzük. Kérjük, ossza meg velünk véleményét, és töltse ki a kérdőívet Lepsényre vonatkozóan!

(A kérdőívet lehetőleg 18 év feletti helyi lakosok töltsék ki, a kitöltés kb. 5-10 percet vesz igénybe és anonim.)

>> A kérdőív kitöltéséhez kattintson ide <<

Köszönjük együttműködését!

Jelentkezési felhívás civil szervezetek részére

Hozzáadva: 2018. május 4. | Kategória: Önkormányzati felhívások, Pályázati információk