Legfrissebbek Lepsényről

Hirdetmény vegyszeres gyomirtásról

Hozzáadva: 2018. május 3. | Kategória: Lakossági információk

 

Óvodai felvételi kiírás

Hozzáadva: 2018. április 10. | Kategória: Lakossági információk

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján:

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentést a szülő írásban kérheti a beíratás napjáig. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A jelentkezési lap letölthető Lepsény Nagyközség honlapjáról – www.lepseny.hu – vagy személyesen kérhető a Lepsényi Napraforgó Óvoda óvodatitkárától, Kirrné Hartmann Krisztinától. A hosszadalmas várakozás elkerülése végett, időpont egyeztethető a 06-22-437 022-es telefonszámon.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti, körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, akit életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A Lepsényi Napraforgó Óvoda felvételi körzete Lepsény nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

Az óvodába jelentkezhet minden olyan gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig legalább a 3. életévét betölti. Gyermeke felvételét kérheti a Szülő, ha a gyermek a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.

>> Óvodai felvétel iránti kérelem 2018. <<

Megyenap Székesfehérváron

Hozzáadva: 2018. március 29. | Kategória: Lakossági információk

Hozzáadva: 2018. március 19. | Kategória: Lakossági információk

Hirdetmény lakossági fórumról

Hozzáadva: 2018. március 12. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Meghívó március 15-ei megemlékezésre

Hozzáadva: 2018. március 10. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

Információ általános iskolai beiratkozásról

Hozzáadva: 2018. március 5. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztató a kormányablakok meghosszabbított nyitva tartási idejéről

Hozzáadva: 2018. március 2. | Kategória: Lakossági információk

Csak érvényes személyi okmányokkal szavazhatunk április 8-án. Meghosszabbítják a kormányablakok nyitva tartási idejét az országgyűlési képviselők 2018. évi választásával összefüggésben, április 6. és április 8. között.

Magyarország köztársasági elnöke április 8-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A szavazás napján, a szavazóhelyiségben az a választópolgár adhatja le voksát, aki a névjegyzékben szerepel, és érvényes okmánnyal – személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel – igazolja személyazonosságát, valamint a lakcímkártyával a lakcímét és személyi azonosítóját. A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.

A választások zavartalan lebonyolítása érdekében, a választójog gyakorlását biztosítandó, a kormányablakok az április 6. és április 8. közötti napokon (péntektől vasárnapig) meghosszabbított nyitva tartási idővel, reggel 7 órától 19 óráig az ügyfelek rendelkezésére állnak, a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló ügyintézés érdekében.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

 

Enyingi Járási Hivatal nyitvatartás

Hozzáadva: 2018. február 27. | Kategória: Lakossági információk

Víz Világnapja 2018

Hozzáadva: 2018. február 23. | Kategória: Lakossági információk

AZ ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs. E jeles nap minden évben más és más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére és fordítja a jövő generációinak figyelmét országunk vizeinek védelmére, az ivóvízfogyasztás fontosságára és a csapvízre, mint alapvető és biztonságos élelmiszerre.

A világ szinte minden állóvize, folyója szennyezett. Jelenünk és az utánunk érkező generációk sorsa múlhat azon, miképpen gazdálkodunk a Föld vízkészleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik alapvető elemét. Ha nincs tiszta víz, akkor nincs víz. Ha nincs víz, nincs élet. Éppen ezért 2018-ban a világnap szlogenje a „VÉDD TERMÉSZETESEN!” lett.

Bolygónk legégetőbb problémáival a XX. században csak regionális szinteken foglalkoztak a nemzetek, mára azonban már nem csupán a víz tisztasága a globális kérdés. Árvizek, aszályok, vízszennyezés – mind károsítják a növényzetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan csökkenthetjük az ezek által okozott károkat? Hogyan szabhatunk gátat a környezetszennyezésnek? A megoldást a természet maga kínálja. A zöld infrastruktúra térhódítása azért fontos, mert több probléma egyidejű kezelésére is lehetőséget nyújt. Új erdőket kell telepíteni, vissza kell kapcsolni a folyókat az árterekhez, helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, hiszen ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását, javítva az emberiség egészségét és életminőségét.

E jeles nap minden évben más nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz alapvető szerepére. 2018-ban a Víz Világnap jelmondata és az idén kiírásra kerülő pályázatok is a fenti, megoldandó problémákra keresnek válaszokat.

A Víz Világnapja alkalmából a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt, mint az ország egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, az idei évben is színes rendezvényekkel, oktató és szabadidős programokkal igyekszik felhívni a figyelmet a fentiekre a működési területén lévő számos településen.

Az idei programsorozat egyik eleme a Víz Világnapja alkalmából szervezett rajz- és videó pályázat, melyet a működési területén élő óvodások és általános iskolások számára hirdet meg a Társság, akik közül a legötletesebb és legkreatívabb pályamunkák alkotóit az idei évben is értékes nyereményekkel jutalmazza meg a DRV Zrt.

A rajz- és videó pályázatra készített alkotások 2018. február 28-tól legkésőbb 2018. március 16-ig feltölthetők a www.drv.hu/viz-vilagnapja-2018 internetes oldalra az ott megadott paraméterek szerint. Az elkészített rajzok óvodánként/iskolánként összesítve az alábbi címre is beküldhetők: 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

A pályamunkákra vonatkozó kritériumok:

RAJZPÁLYÁZAT:

  • Maximális képméret: A/4
  • Online feltöltés formátuma: jpg; png; pdf
  • A postai úton beküldött alkotásokon a feliratokat a frontoldalon helyezzék el (név, cím, óvoda, csoport, életkor).

VIDEÓPÁLYÁZAT:

  • A VÍZKLIP műfaja: reklám spot/videóklip/animáció/bemutató film
  • A videó időtartama: min. 30 mp – max. 2 perc
  • Formátum: avi, mp3, mpeg-4, mp4
  • Max. méret: 30 Mbyte

A beküldött/feltöltött alkotásokat óvodás, alsó és felső osztályos kategóriákban szakmai zsűri bírálja el. Az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy mi a pályázó mondanivalója, illetve milyen módon kapcsolódik az alkotás a Víz Világnapja ez évi jelmondatához.

A pályázat eredményéről levélben értesítjük a nyerteseket, akiket értékes nyereményekkel díjazunk és alkotásaikat 2018. március 22-én bemutatjuk a Víz világnapi kiállításunkon, melynek helyszínéül a siófoki víztorony tetején található SAMSUNG élményközpont szolgál, mely a rendezvény napján ingyenesen látogatható.

 

Az idei programsorozat részeként a DRV Zrt. 2018.03.22. és 2018.04.22. között, 17 helyszínen lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, hogy előzetes bejelentkezést követőenbetekintsenek a víztermelési és a szennyvíztisztítási folyamatokba, valamint a laboratóriumi tevékenységekbemegismerkedjenek a környezettudatos felhasználói magatartással és a felhasználói kötelezettségekkel és felmerülő kérdéseikre szakembereinktől azonnal választ kapjanak. A látogatásokra szervezett formában, csoportosan van lehetőség.

 

A Víz Világnapi központi rendezvényt 2018. március 22-én (csütörtökön) 10:30 és 16:00 óra között tartjuk Siófok Fő terén, melynek keretében egy egész napos ismeretterjesztő rendezvényre invitáljuk az érdeklődőket, ahol a pályázatok nyerteseinek díjátadója mellett ismeretterjesztő játékok, vizes kísérletek, labor bemutatók, képes kiállítások, gyerek programok, kvíz kérdések színesítik majd a programot.

A rendezvények részleteivel kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Rákóczi Zsuzsa kommunikációs főmunkatárstól a 84/501-016 telefonszámon vagy a rakoczi.zsuzsa@drv.hu e-mail, illetve a www.drv.hu/viz-vilagnapja-2018 címen.

Tekintettel arra, hogy szeretnénk Felhasználóink figyelmét a lehető legtöbb csatornán felhívni a Víz Világnapi rendezvény sorozatra és a kiírt pályázati lehetőségekre, kérem, hogy az Önkormányzat által használt csatornákon (faliújság, honlap, facebook oldal, stb.) Ön is legyen szíves közzétenni a csatoltan megküldött tájékoztatókat. 

Együttműködését ezúton is köszönöm!

Tisztelettel:

Kovács Anita
igazgatási és kommunikációs vezető

Attachments