Legfrissebbek Lepsényről

Pályázati felhívás bontott cserép, kúpcserép értékesítésére

Hozzáadva: 2020. július 4. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Pályázati felhívás első oldala Pályázati felhívás második oldala pecséttel és aláírással ellátva

Pályázati felhívás kisméretű bontott tégla értékesítésére

Hozzáadva: 2020. július 3. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Pályázati felhívás első oldala Pályázati felhívás második oldala, pecséttel és aláírással ellátva

Közlemény

Hozzáadva: 2020. június 29. | Kategória: Lakossági információk

Szabadság miatt a védőnői ellátás szünetel

2020. július 1-7 között.

Távollétem alatt
Molnár Jánosné mezőszentgyörgyi védőnőt
lehet keresni a 06 20 213 6477 telefon számon.

Tisztelettel:
Szente Marianna védőnő

Új buszvárókkal gazdagodott településünk

Hozzáadva: 2020. június 21. | Kategória: Lakossági információk

Önkormányzatunk ígérete szerint településünk valamennyi utasvárója megújult. A beruházást Önkormányzatunk saját költségvetéséből fedeztük. Mivel ennek minden egyes fillérje adófizetőink hozzájárulása közös vagyonunkhoz, kérem, úgy is vigyázzunk rá, mint a sajátunkra. Óvjuk, és legyünk rá büszkék, mint ahogy minden fejlesztésünkre, ami közösségünket gazdagítja. Ez mindannyiunk kötelessége.

Salamon Béla
polgármester

 

A Fő u. 162 előtti buszmegálló A Vasút u. 125/A előtti buszmegálló oldalról A Fő u. 56. előtti buszmegálló A Vasút u. 125/A előtti buszmegálló szemből

Közlemény

Hozzáadva: 2020. június 20. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy egészségügyi szolgáltatóink (háziorvosok, fogorvos, védőnő) folyamatosan költöznek át a Jókai utca 9. szám alatt felépült Egészségházunkba. A védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő már átköltözött. Az I.sz. háziorvosi körzet (dr. Haraszti Dóra) a napokban, a II.sz háziorvosi körzet (dr. Zsoldos György) a jövő héten fog átköltözni.

Kérem, folyamatosan figyeljék a szolgáltatók tájékoztatását, hogy pontosan mikor kezdik meg az új rendelőben tevékenységüket.

Tájékoztató falunapról

Hozzáadva: 2020. június 19. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy az idei évre tervezett falunap
a koronavírus járvány következtében kialakult helyzet miatt

elmarad.

Minden eddiginél színvonalasabb programokkal és fellépőkkel készültünk,
de településünk biztonsága iránt érzett felelősségünk, és az adott jogszabályi környezet
erre a szomorú döntésre kényszerített bennünket.

Kérjük megértésüket, és bízunk abban,
hogy a következő esztendőben kárpótolni tudjuk közösségünket.

Pályázati Felhívás

Hozzáadva: 2020. június 17. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások, Pályázati információk

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat hatáskörében eljáró Lepsény Nagyközség Polgármestere 33/2020.(VI. 16.) számú határozata alapján pályázatot hirdet cserép,  kúpcserép (bontott) értékesítésére az alábbi feltételekkel:

1. Pályázat tárgya: cserép, kúpcserép (elbontott iskolaépületből kinyert)

2. Mennyiség cserép: 6400 db
     Mennyiség kúpcserép:183 db

3. Eladási ár minimuma: cserép bruttó: 30 Ft/db
kúpcserép: bruttó: 300 Ft/db

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

    • A pályázó nevét és címét és telefonszámát
    • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
    • Nyilatkozatát a vételárra vonatkozóan

5. Megtekintés időpontja: folyamatosan lehetséges, az önkormányzat részéről közreműködést igényel.

6. Benyújtás helye, határideje: A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban

2020. június 29-én 9.00 óráig lehet benyújtani

Lepsényi Polgármesteri Hivatal

8132 Lepsény, Fő utca 74.

A borítékra rá kell írni: bontott cserép, kúpcserép értékesítése

 Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

7. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró által kijelölt hivatali munkatársak végzik a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. A pályázatok felbontásán, a kiíró képviselőin kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A pályázatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá.

A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

Azonos összegű ajánlatok esetén kiíró az ajánlatok felbontását követően, a pályázók illetve meghatalmazottak részvételével licitet tart.

8. Bontás ideje:

2020. június 29-én 10 órakor kerül sor

a Lepsényi Polgármesteri Hivatal

 nagytermében

9. Eredményhirdetés, szerződéskötés

A kiíró az ajánlatokat a megajánlott vételi ár alapján értékeli és állapítja meg az eljárás nyertesét.

Az Eladó a pályázat nyertesével adás-vételi szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével adás-vételi szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára.

Eredményhirdetés ideje:

2020. július 2-án 10. órakor kerül sor

Szerződéskötés ideje: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.

10. Egyéb feltételek:

Kiíró a bontott cserepet.kúpcserepet egyben értékesíti, vevő kötelessége a 6400+183 db cserép elszállítása. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon a pályázatot, akár indoklás nélkül is, eredménytelennek nyilvánítsa. Kiíró az eljárás során Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.

Lepsény, 2020. június 16.

 

Salamon Béla
polgármester

Attachments

Közlemény hivatali nyitvatartásról

Hozzáadva: 2020. június 16. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Lepsényi Polgármesteri Hivatal
2020. július 1-jén (szerda)
zárva lesz.

Kérem szíves megértésüket.
Lepsény, 2020. június 12.

dr. Hoffmann Gyöngyi sk.
jegyző

A fenti közlemény beszkennelt verziója, pecséttel és aláírással ellátva.

 

NAV ügyfélfogadás

Hozzáadva: 2020. június 15. | Kategória: Lakossági információk

NAV logója

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

enyingi ügyfélszolgálatán

 2020. június 15-től

 

az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő: 08:00 – 12:00
Kedd: zárva
Szerda: zárva
Csütörtök: 08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Péntek: zárva

 

Megértésüket köszönjük!

 

 

                                                           Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság                                            

2020. évi eboltás Lepsényben

Hozzáadva: 2020. június 11. | Kategória: Lakossági információk, Önkormányzati felhívások

 

2020. ÉVI EBOLTÁS LEPSÉNYBEN

Kép egy kutyáról.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy településünkön

a 2020. évi eboltás

a következő időpontokban kerül megszervezésre:

 – július 15. szerda 17:00-18:00
– július 16. csütörtök 17:00-18:00

Helyszín: Művelődési Ház parkolója

Helyszíni oltás ára: 4 800 Ft / kutya
Háznál történő oltás ára: 5 800 Ft / kutya