Legfrissebbek Lepsényről

Tájékoztató pályaépítési munkákról

Hozzáadva: 2021. február 22. | Kategória: Lakossági információk

A MÁV-START Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy 2021. március 01-jétől 2021. március 12-ig, 2021. március 15-én illetve 2021. március 13-tól 2021. március 14-ig Szabadbattyán – Balatonfüred és Gárdony – Székesfehérvár állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 30 sz. Székesfehérvár – Nagykanizsa vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A BALATON IC vonatpárok Lepsény állomáson megállnak és Budapest-Déli – Székesfehérvár felől/felé Balatonakarattya-Balatonfüred irányába/ból vonatpótló autóbusz eljutást biztosítanak.

Részletes menetrend:

>> Hirdetmény_30_Székesfehérvár-Balatonfüred_0301-0312_0315 <<

>> Hirdetmény_30_Székesfehérvár-Balatonfüred_0313-0314 <<

Tájékoztató bölcsődei ellátással kapcsolatos igényfelmérésről

Hozzáadva: 2021. február 17. | Kategória: Lakossági információk

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 34.§-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat minden év március 1-jéig helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-ig jelezheti a települési önkormányzatnak a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Az önkormányzatunk eredményes pályázatot nyújtott be a bölcsődei ellátás megszervezésére. Az új intézmény várhatóan 2022. szeptemberében kezdi meg működését.

Az érintett szülők ill. törvényes képviselők bölcsődei ellátás iránti előzetes szándékukat a www.lepseny.hu honlapról letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg. A nyilatkozatot eredeti példányban kitöltve, aláírva a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban e célra elhelyezett dobozba, postán vagy a területi védőnőhöz lehet visszajuttatni 2021. április 15-ig.

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Hozzáadva: 2021. február 17. | Kategória: Lakossági információk

Lepsény címere Lepsényi Polgármesteri Hivatal
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel./fax: 22/585-024, 437-002
E-mail: onkpmh@lepseny.hu

.

.

H I R D E T M É N Y

 

a Triász-Homok Kft. által benyújtott kérelem alapján indult
környezetvédelmi hatósági eljárásról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kérelem és mellékletei elektronikus példányaiba betekintési lehetőséget biztosítunk a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban (8132 Lepsény, Fő u. 74.) ügyfélfogadási időben.

 

 

Lepsényi Polgármesteri
Hivatal

 

>> Közlemény megtekintése <<

M8 gyorsforgami út M7 autópálya – Dunaújváros (M6) közötti szakasz létesítése

Hozzáadva: 2021. február 17. | Kategória: Lakossági információk

Lepsény címere Lepsényi Polgármesteri Hivatal
8132 Lepsény, Fő u. 74.
Tel./fax: 22/585-024, 437-002
E-mail: onkpmh@lepseny.hu

.

.

H I R D E T M É N Y

 

az M8 gyorsforgami út M7 autópálya – Dunaújváros (M6) közötti szakasz létesítése ügyében

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kérelem és mellékletei elektronikus példányaiba betekintési lehetőséget biztosítunk a Lepsényi Polgármesteri Hivatalban (8132 Lepsény, Fő u. 74.) ügyfélfogadási időben.

 

 

Lepsényi Polgármesteri
Hivatal

 

>> Közlemény megtekintése <<

Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről

Hozzáadva: 2021. február 17. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálatáról. A kép alatt link mutat olvasható PDF verzióra.

>> PDF formátumban <<

A FMRFK HÍRLEVELE A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJA ALKALMÁBÓL

Hozzáadva: 2021. február 9. | Kategória: Lakossági információk

A világháló gondatlan használata komoly veszélyeket rejt magában, ezért böngésszünk tudatosan!

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy fogadják meg az alábbi tanácsokat, mivel a megfelelő magatartási szabályok betartásával csökkenthetők a világhálón ránk leselkedő veszélyek.

• Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen a számítógépére!
• Bármely oldal esetén, a lehetőleg legkevesebb adatot, információt adjon meg magáról, inkább csak keresztnevet, vagy becenevet használjon!
• A neten nem mindenki az, akinek mondja magát!
• Csak olyan fotót tegyen közzé, amit később nem bán meg!
• Más által is használt számítógépen soha ne jelölje be a jelszó megjegyzését!
• Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei láthassák!
• Ne nyisson meg ismeretlen személytől érkező e-mailt, mert káros tartalmak lehetnek benne!
• Engedély nélkül ne tegyen fel másokról fotókat!
• Ingyenes wifire való csatlakozáskor kerülje az online vásárlásokat és banki ügyintézé-seket, ne küldjön személyes adatokat és információkat tartalmazó üzeneteket!
• Ha megfélemlítik, zaklatják, azonnal kérjen segítséget! A szülőkön, nevelőkön túl segítséget nyújtanak a DADA, az ELLEN-SZER oktatók, és az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók!

 

Illusztráció számos internetes weboldal veszélyeiről

 

Tájékoztató Pályaépítési munkákról

Hozzáadva: 2021. január 28. | Kategória: Lakossági információk

2021. február 07-től 2021. február 26-ig, illetve 2021. február 27-től 2021. február 28-ig Szabadbattyán – Balatonfüred és Martonvásár – Tárnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 30 sz. Székesfehérvár – Nagykanizsa vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A BALATON IC vonatpárok Lepsény állomáson megállnak és Budapest-Déli – Székesfehérvár felől/felé Balatonakarattya-Balatonfüred irányába/ból vonatpótló autóbusz eljutást biztosítanak.

Részletes menetrend az alábbi linkeken található:

30_Székesfehérvár-Balatonfüred_0207-0226

30_Székesfehérvár-Balatonfüred_0227-0228

Az FMRFK hírlevele az internetes adatbiztonságról

Hozzáadva: 2021. január 15. | Kategória: Lakossági információk

Hírlevél személyes adatok biztonságáról az interneten, mely magába foglalja emailek feladóinak ellenőrzését, bankkártya adatok titokban tartását, online fizetés ellenőrzéséről. További információért hívja a 0622541600-as telefonszámon a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányságot.

Tájékoztatás adóval kapcsolatos változásokról

Hozzáadva: 2021. január 12. | Kategória: Lakossági információk

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatos
2021. január 1. napjától hatályos változásokról

Az adóalanyok 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatóságon keresztül kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adóhatóság határkörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat iparűzési adó beszedési 59300292-11026857 számlájára kell megfizetni.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja.

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:

a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;

a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.

A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti telephelyének címét.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.

A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozásnak a kedvezményes adómértéket a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.

Muskovits Gáborné
adóügyi főelőadó

 

Tájékoztatás Gépjárműadóval kapcsolatos változásról

Tisztelt Adózóink!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021. január 1-től – a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, a NAV 2021-ben kiadandó határozata szerint.

Ettől az időponttól kezdődő adókötelezettségek vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság tájékoztatást sem tud adni. Ezért kérdéseikkel az állami adhatósághoz szíveskedjenek fordulni.

A 2021. előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség és az esetleges hátralékok végrehajtása esetében továbbra is Lepsény Nagyközségi Önkormányzat adóhatósága jár el.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

 

Muskovits Gáborné
adóügyi főelőadó

Gépjárműadóval kapcsolatos változásokról tájékoztatás

Iparűzési adóval kapcsolatos változásokról tájékoztatás

Tájékoztató fogorvosi rendelésről

Hozzáadva: 2021. január 11. | Kategória: Lakossági információk

Tisztelt Lakosok!

2021. január 11-én és 12-én a fogászati rendelés szünetel.
Helyettes: dr. Osváth Péter
Helyettesítés alatt a doktor urat KIZÁRÓLAG sürgősségi esetben
(csillapíthatatlan fogfájás, arcduzzanat, elesett állapot)
keressék.

 Cím:Sárszentmihály, Május 1 utca 33
 Telefon: 22/785585
 Rendelési idő:
Hétfő 11:00 – 13:00
Kedd 9:00 – 11:00

Tisztelettel:
dr. Imrédi Szilvia